Састанак поводом будуће скулптуре и уређења Чаршије

14. март 2017.

 

На позив председника општине Гроцка, у уторак 14. марта одржан је састанак стручне комисије за дефинисање и извођење коначног решења скулптуре Грочанке са представницима Ливнице Јеремић и уметником који скулптуру израђује.

Састанку са председником ГО Гроцка Драгољубом Симоновићем присуствовали су Слободан Јеремић, власник Ливнице Јеремић, вајар Зоран Ивановић, проф. на Факултету примењених уметности, чланови стручне комисије у саставу Стефан Милојевић, архитекта, Зорица Атић, историчар уметности, Урош Стојановић, етнолог и Сања Јовановић, шеф кабинета председника општине.

Председник општине и чланови комисије су у детаљном разговору са извођачима скулптуре, дефинисали коначни изглед будуће Грочанке. Осмишљена је са циљем да репрезентује поднебље, уклопи се и изгледом и поруком у локални амбијент, и оствари трајну уметничку вредност и монументалност, у чему је председник општине дао своју подршку члановима комисије у даљем раду на детаљима.

Поред дефинисања скулптуре и њених карактеристика, тема разговора била је и обнова оштећених канделабера, као и уређење платоа на коме ће скулптура стајати, у смислу обнове чесме и уређења капије која се налази на улазу у Грочанску чаршију.

Закључено је да се поменуто уређење осмисли и изведе на начин да представља целину са већ спроведеним радовима, као и да се постави плоча која ће посетиоце и пролазнике упућивати на значај заштићене амбијенталне целине „Грочанска чаршија“, која је понос Гроцке.

 

Повезани саджај