О нама

Центар за културу Гроцка

Ранчићева кућа

Мајевичка 9

11306 Гроцка

тел: 011 850 23 21

е-mail: centargrocka@gmail.com

www.kulturagrocka.rs

Матични број: 17673939

ПИБ: 104700125

ЈББК: 80053

 

Директор и главни и одговорни уредник:

Зорица Атић, дипл. историчар уметности; стручно звање: кустос

е-mail: zorica.atic@gmail.com

тел: 064 647-37-50

Члан УЛУПУДС-а (теоријске секције Удружења ликовних и примењених уметника Србије), члан ДКС-а (Друштва конзерватора Србије), члан НУНС-а (Независног удружења новинара Србије);

 

Центар за културу Гроцка је отворен за посетиоце у Ранчићевој кући (Мајевичка 9, Гроцка). сваког радног дана од 8 до 16 часова,
а такође и суботом 11 - 17 часова у периоду 1.април - 1.новембар. 

Посете викендом и ван радног времена заказују се на телефоне:

011 850 23 21
064 64 73 750

Радно време је подложно променама/корекцијама у складу са програмским активностима установе, које се благовремено најављују (концерти, изложбе, књижевне вечери...).

 

Центар за културу Гроцка је Установа културе општине Гроцка, основана 2006. године од стране града Београда при чему су оснивачка права 2015. године пренета на општину Гроцка. Дугорочна мисија Установе је изградња племените, отворене и креативне локалне заједнице кроз промовисање вредности толеранције, поштовања различитости, креативности, културе сећања, одговорности, иновативности, знања, отворености, солидарности, активног грађанства.

Установа је основана ради обављања делатности културе од значаја за град Београд -организовања културних и образовних програма на територији градске општине Гроцка. Тиме је рад Центра пре свега фокусиран на становништво градске општине Гроцка и преузима на себе креирање културног живота и задовољавање културних потреба (као и формирање истих) локалне заједнице.

Имајући у виду околности рада и особености средине у којој функционише, улога Центра за културу Гроцка на територији Општине је веома значајна, са комплексним и сасвим специфичним захтевима. Један од основних циљева Установе јесте изградња сопствене, локално-аутентичне стратегије рада и развоја, отворене за учешће, сугестије и потребе друштвене заједнице којој служи. Као стратешке циљеве и приоритете у раду Установе издвајамо: едукацију локалне заједнице, рад на заштити културног наслеђа Гроцке, изградњу публике-корисника културе, развој културне понуде за децу и младе, развој капацитета Установе, одрживост културних садржаја, и посебно развој сарадње Установе и културног сектора на националном, регионалном и међународном нивоу.

Циљна група Установе су становници општине Гроцка. Као посебна и веома значајна подгрупа, имајући у виду податке о многољудности и просечној старости становника, намећу се деца и млади као најбројнији и најосетљивији корисници, а који су уједно носиоци културних вредности друштвене заједнице и њена будућност.

Своју основну делатност Установа реализује у широком пољу савремене културе. Центар за културу реализује бројне програмске активности самостално или у сарадњи са другим културним и образовним институцијама, као што су основне школе на територији општине Гроцка, средња школа у Гроцкој, бројни музеји и установе културе града Београда и Србије, издавачи, али и цивилни сектор.

Сходно утврђеној концепцији Установе и законској обавези да врши делатност уметничких установа, Центар за културу Гроцка реализује следеће програмске активности (самостално или у сарадњи са другим културним и образовним институцијама, као и са цивилним сектором):

1. ликовни програм (организовање групних и самосталних изложби, ликовних колонија, представљање дела ликовне уметности у јавним просторима, те осликавање зидова муралима, као и организовање сајмова и продаје уметничких дела);

2. музички програм (организовање концерата, такмичења и фестивала традиционалних, класичних и модерних видова музике у својим просторима и на отвореном);

3. филмски програм (организовање пројекција и фестовала кинематографских дела);

4. позоришни програм (организовање фестивала и гостовања позоришних трупа, продукција позоришних представа у сарадњи са професионалним позориштима, академским глумцима, образовним институцијама и аматерским друштвима);

5. образовни програм (организовање пројеката, радионица, семинара и саветовања која подстичу уметничко стваралаштво, првенствено младе популације и омогућавају стицање практичних знања и вештина);

6. трибински програм (организовање предавања, трибина, дебата, конференција и симпозијума, првенствено о актуелним темама из области уметности, културе, образовања, екологије);

7. заштита наслеђа (који обухвата презентацију и промоцију вредних сегмената културно-историјског наслеђа општине Гроцка, кроз организовање изложби, трибина, стручних вођења, обилазака културно-историјских споменика);

8. научно-истраживачки рад (истраживање наслеђа, савремених уметничких израза и културних феномена на подручју општине Гроцка);

9. издавачка делатност (релевантни научни часописи, зборници, монографске и друге публикације);

10. вишемедијски пројекти;

11. остале активности у свим наведеним областима које доприносе задржавању постојеће и анимацији нове публике.

Приликом испуњавања своје мисије Установа води рачуна о потребама локалне заједнице и циљевима културне политике Оснивача, обавља своје послове на професионалан и транспарентан начин, рационално располажући повереним средствима. Установа је посвећена принципима недискриминације и инклузије, и води рачуна о потребама рањивих и маргинализованих чланова заједнице.

 

Ранчићева кућа је стара варошка кућа косовско-моравског стила с почетка 19. века, заштићена од стране  Завода за заштиту споменика културе града Београда као споменик културе од великог значаја за Републику Србију. Својим архитектонским, конструктивним и ликовним обележјима, као и квалитетом и обрадом материјала, представља једну од највреднијих кућа не само на подручју Гроцке, него и београдске околине уопште. Ранчићева кућа располаже великом баштом парковског типа која се користи као летња музичка сцена, радионичарски простор и галерија на отвореном (за форме у простору отпорне на атмосфералије).

Ранчићева кућа је, сем по лепоти народног неимарства, позната и по некадашњем тзв. Завичајном музеју Гроцка који је излагао Легат професора др Александра Костића (оснивача Института за хистологију и ембриологију) који је у Ранчићевој кући отворен 1982. године. Поставка је, између осталог материјала, излагала завидну археолошку збирку.

Легат др Александра Костића је напорима Центра за културу уз значајну подршку градске општине Гроцка и стручну подршку Музеја града Београда током 2018. године представљен у оквиру сталне поставке, и након две деценије заборава поново доступан јавнисти у галерији библиотеке "Илија Гарашанин" у Гроцкој, ОЈ Библиотеке града Београда (Бул. ослобођења 11, Гроцка). Корисник Легата је у име ГО Гроцка, свога оснивача Центар за културу Гроцка. 

Простор Центра за културу Гроцка је и Вила Гавриловић (Смедеревски пут  174, Гроцка). Објекат из 1928. године је припадао професору Богдану Гавриловићу, српском математичару и академику, председнику САНУ, научнику који је, заједно са Михаилом Петровићем и Милутином Миланковићем, заслужан за увођење модерне математике у Србији почетком 20. века. Вила Гавриловић, прва викендица у Гроцкој, летњиковац познат по својој архитектонској лепоти и елементима сецесије, данас је непосредно угрожена клизиштем и под забраном употребе.