„Грочанска чаршија“ у српско-кинеској верзији

25. март 2020.

 

Заштићена амбијентална целина „Грочанска чаршија”  
受到保护的“Grocka的步行街”

Главна улица у Гроцкој део је карактеристичног амбијента српске вароши 18. и 19. века, а као сведочанство једног времена и значајно достигнуће народног неимарства, данас је заштићено културно добро. Да је од самог свог настанка била трговачки и пословни центар варошице, сведочи карактер и намена очуваних старих кућа, од којих најстарија потиче из средине 18. века. Осим пословних зграда са дућанима, занатским радњама и кафанама, у „Чаршији” је било и пар стамбених кућа варошког типа, чији су власници били имућни трговци и занатлије. Одувек главна улица, уједно је и најстарија улица у Гроцкој, а према свом значају, „Грочанска чаршија” је у рангу заштићених просторних целина Косанчићевог венца у Београду и старог језгра Земуна.

在Grocka自治市的步行街带来18世纪和19世纪的塞尔维亚镇的气氛。它作为一个时代的证据和人民石工术的重要成就今天是受到主管机关保护的文化遗产。老房子的样子和作用证明步行街向来是Grocka镇的贸易中心和商业中心。最老的房子是18世纪中旬建筑的。除了商业大厦,商店,车间和酒店之外,步行街还有了几个住宅房屋。房子所有者是很有钱的零售商和匠人。步行街一直是Grocka自治市的主要街道,也是最老的街道。Grocka的步行街作为非常重要的历史遗产像位于贝尔格莱德的Kosancicev venac和Zemun的古城市中心那样受到主管机关的保护。

Улица је делом постала пешачка зона 1994. године, а године 2016. у потпуности је реконструисана. Приликом радова пронађен је слој турске калдрме која је можда припадала Цариградском друму, једној од најважнијих средњевековних саобраћајница на Балкану, која је преко Гроцке спајала Београд са Цариградом (Истанбулом). Истом трасом протезао се и римски Војнички пут којим су стари Римљани ишли до Мале Азије. Пронађени стари друм рађен је од речног, дунавског камена, а таква калдрма се данас у Београду може видети још само на Косанчићевом венцу, у Скадарлији, и у старом Земуну.

1994年,街道的部分变成了步行街。2016年,当地政权完全重建了街道。进行重建的时候,人找到了属于伊斯坦布尔道路的一层土耳其铺路石。这是在全部的巴尔干地区最重要的中世纪的道路。通过Grocka自治市,道路连接贝尔格莱德和伊斯坦布尔。罗马帝国的军用道路也占有了这个路线,罗马帝国的军人通过这条路到小亚细亚去了。被发现的老道路是用从多瑙河拔出来的石头做的。除了Grocka之外,这样的铺路石还是在Kosancicev venac, Skadarlija 和老Zemun城市中心可以看到的。

Значајнији сачувани објекти у оквиру заштићене амбијенталне целине су Апостоловићева кућа из средине 18. века, Нишлићева кућа и Савића механа с почетка 19. века, као и визуелно доминантна црква Св. Тројице, подигнута 1883. године на темељима старијег сакралног објекта из 1828. године, грађеног подршком кнеза Милоша Обреновића. У оквиру „Чаршије” се налази и библиотека „Илија Гарашанин“ у чијој је галерији изложена стална археолошка поставка - легат др Александра Костића, која садржи разноврсне налазе са локалитета „Дубочај“ у Гроцкој.

属于受到保护的文化地区的更重要的结构物是18世纪中旬建筑的姓Apostolovic家庭的房子。过去属于Nislic家庭的房子和属于Savic家庭的老酒店是19世纪初建筑的。在Milos Obrenovic王子的支持下,留下深刻印象的“三位圣人”教堂是在1883年里建筑的。这个美妙的教堂是在更老的宗教建筑基础上建筑的。叫“Ilija Garasanin”的图书馆也属于Grocka自治市的步行街,图书馆美术馆一直举行叫“Aleksandar Kostic博士的遗产”的考古展览。本次展览会展品就是在位于Grocka自治市的考古遗址“Dubocaj”找到的物品。

 

 

Повезани садржај