О нама / Конкурси

Центар за културу Гроцка
Ранчићева кућа

Мајевичка 9
11306 Гроцка
тел: 011 850 23 21
е-mail: centarzakulturugrocka@gmail.com; centargrocka@gmail.com 
www.kulturagrocka.rs

Матични број: 17673939
ПИБ: 104700125
ЈББК: 80053

Директор и главни и одговорни уредник: 
Зорица Атић, дипл. историчар уметности - кустос
е-mail: zorica.atic@gmail.com
тел: 064 64 73 750

Центар за културу Гроцка је Установа културе општине Гроцка, основана 2006. године од стране града Београда, да би почела са радом 2007, а оснивачка права 2015. била пренета на општину Гроцка. Дугорочна мисија Установе је изградња племените, отворене и креативне локалне заједнице кроз промовисање вредности толеранције, поштовања различитости, креативности, културне баштине, културе сећања, као и одговорности, иновативности, знања, отворености, солидарности, активног грађанства.

Установа је основана ради обављања делатности културе од значаја за град Београд -организовања културних и образовних програма на територији градске општине Гроцка. Тиме је рад Центра пре свега фокусиран на становништво општине Гроцка и преузима на себе креирање културног живота и остваривање културних потреба (као и формирање истих) локалне заједнице.

Имајући у виду околности рада и особености средине у којој функционише, улога Центра за културу Гроцка на територији Општине је веома значајна, са комплексним и сасвим специфичним захтевима.

Један од основних циљева Установе јесте изградња сопствене, локално-аутентичне стратегије рада и развоја, отворене за учешће, сугестије и потребе друштвене заједнице којој служи. Као стратешке циљеве и приоритете у раду Установе издвајамо: едукацију локалне заједнице, рад на заштити културног наслеђа Гроцке, изградњу публике-корисника културе, развој културне понуде за децу и младе, развој капацитета Установе, одрживост културних садржаја, и посебно развој сарадње Установе и културног сектора на националном, регионалном и међународном нивоу.

Циљна група Установе су становници општине Гроцка. Као посебна и веома значајна подгрупа, имајући у виду податке о многољудности и просечној старости становника, намећу се деца и млади као најбројнији и најосетљивији корисници, а који су уједно носиоци културних вредности друштвене заједнице и њена будућност.

Своју основну делатност Установа реализује у широком пољу савремене културе. Центар за културу реализује бројне програмске активности самостално или у сарадњи са другим културним и образовним институцијама, као што су основне школе на територији општине Гроцка, средња школа у Гроцкој, бројни музеји и установе културе града Београда и Србије, издавачи, али и цивилни сектор.

Сходно утврђеној концепцији Установе и законској обавези да врши делатност уметничких установа, Центар за културу Гроцка реализује следеће програмске активности (самостално или у сарадњи са другим културним и образовним институцијама, као и са цивилним сектором):

1. ликовни програм (организовање групних и самосталних изложби, ликовних колонија, представљање дела ликовне уметности у јавним просторима, те осликавање зидова муралима, као и организовање сајмова и продаје уметничких дела);

2. музички програм (организовање концерата, такмичења и фестивала традиционалних, класичних и модерних видова музике у својим просторима и на отвореном);

3. филмски програм (организовање пројекција и фестовала кинематографских дела);

4. позоришни програм (организовање фестивала и гостовања позоришних трупа, продукција позоришних представа у сарадњи са професионалним позориштима, академским глумцима, образовним институцијама и аматерским друштвима);

5. образовни програм (организовање пројеката, радионица, семинара и саветовања која подстичу уметничко стваралаштво, првенствено младе популације и омогућавају стицање практичних знања и вештина);

6. трибински програм (организовање предавања, трибина, дебата, конференција и симпозијума, првенствено о актуелним темама из области уметности, културе, образовања, екологије);

7. заштита наслеђа (који обухвата презентацију и промоцију вредних сегмената културно-историјског наслеђа општине Гроцка, кроз организовање изложби, трибина, стручних вођења, обилазака културно-историјских споменика);

8. научно-истраживачки рад (истраживање наслеђа, савремених уметничких израза и културних феномена на подручју општине Гроцка);

9. издавачка делатност (релевантни научни часописи, зборници, монографске и друге публикације);

10. вишемедијски пројекти;

11. остале активности у свим наведеним областима које доприносе задржавању постојеће и анимацији нове публике.

Приликом испуњавања своје мисије Установа води рачуна о потребама локалне заједнице и циљевима културне политике Оснивача, обавља своје послове на професионалан и транспарентан начин, рационално располажући повереним средствима. Установа је посвећена принципима недискриминације и инклузије, и води рачуна о потребама рањивих и маргинализованих чланова заједнице.
 

Простори које установа користи:

Седиште Центра за културу Гроцка је Ранчићева кућа, коју користи од 2008. године, а установа се од 2018. године стара и о Легату др Александра Костића у галерији библиотеке "Илија Гарашанин" у Грочанској чаршији.
 

Ранчићева кућа (Мајевичка 9, Гроцка) стара је варошка кућа косовско-моравског стила настала крајем 18. и почетком 19. века, заштићена од стране  Завода за заштиту споменика културе града Београда као споменик културе од великог значаја за Републику Србију. Својим архитектонским, конструктивним и ликовним обележјима, као и квалитетом и обрадом материјала, представља једну од највреднијих кућа не само на подручју Гроцке, него и београдске околине уопште. Ранчићева кућа располаже великом баштом парковског типа која се користи као летња музичка сцена, радионичарски простор и галерија на отвореном (за форме у простору отпорне на атмосфералије).

Ранчићева кућа је, сем по лепоти народног неимарства, позната и по некадашњем тзв. Завичајном музеју Гроцка који је излагао Легат професора др Александра Костића (научника, првог српског сексолога, оснивача Института за хистологију и ембриологију) који је у Ранчићевој кући отворен 1982. године у сарадњи са Народним музејом. Поставка је, између осталог материјала, излагала и завидну археолошку збирку.

Легат др Александра Костића је након више од две деценије заборава поново доступан јавнисти, овај пут у галерији библиотеке "Илија Гарашанин" у Гроцкој, ОЈ Библиотеке града Београда (Бул. ослобођења 11, Гроцка). Напорима Центра за културу, уз значајну подршку општине Гроцка и стручну подршку Музеја града Београда, током 2018. године изложен у оквиру сталне поставке. 
Корисник Легата је Центар за културу Гроцка у име општине Гроцка, свога оснивача и власника збирке. 

Вила Гавриловић (Смедеревски пут  174, Гроцка) је простор који формално користи Центар за културу Гроцка, али који је ван употребе. Летњиковац из 1928. године припадао је професору Богдану Гавриловићу, српском математичару и академику, председнику САНУ, по коме носи назив. Гавриловић је научник који је, заједно са Михаилом Петровићем и Милутином Миланковићем, заслужан за увођење модерне математике у Србији почетком 20. века. Вила Гавриловић спада међу прве викендице у Гроцкој у 20. веку и позната је по својој архитектонској лепоти са елементима сецесије. Објекат је непосредно угрожен клизиштем и под забраном је употребе.