Нова Заводова публикација посвећена Гроцкој

13. мај 2020.

 

Завод за заштиту споменика културе, надлежна установе заштите, у оквиру драгоценог серијала који се бави кулурним добрима на територији града Београда, објавио је публикацију посвећену Грочанској чаршији, просторној културно-историјској целини Гроцке у статусу културног добра од великог значаја за нашу земљу.

У прилагођеном двојезичном формату, у слици и речи, ове складне публикације представљају и популаришу национално културно благо. Овим је стара варош крај Дунава богатија за још једно Заводово издање посвећено културним добрима Гроцке.

Општина Гроцка их сада има четири из ове едиције, да се подсетимо, то су публикације:

- Ранчићева кућа - споменик културе од великог значаја,

- Касно-римска гробница у Брестовику - споменик културе од великог значаја,

- Карапешићева кућа - споменик културе, и сада,

- Грочанска чаршија - просторна културно-историјска целина од великог значаја.

 

Повезани садржај