ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА ЗА 2021. ГОДИНУ

01. децембар 2020.

 

Програми, као основна делатност Центра за културу Гроцка, током 2021. године  осмишљени су на основу неколико принципа и стратешких циљева:

 • Видљивост и присутност у локалној средини и шире
 • Ефикасно и рационално коришћење ресурса
 • Професионални стандард квалитета програма
 • Развијање предуслова за развој културног туризма и културно-туристичких делатности
 • Рад на промоцији културне баштине
 • Ширење делокруга и ресурса рада
 • Едукација публике различитих узраста
 • Креирање публике и отворене културне заједнице
 • Покривеност програмима већег дела територије општине
 • Сарадња са школама, установама и удружењима
 • Деца и млади као посебна циљна група
 • Регионална и међународна сарадња 
 • Учешће локалних стваралаца / заједнице у програмским активностима

Професионално деловање и планирање активности, предуслов је успешног одговора на постојеће културне потребе грађана као и на стварање нових - у циљу подизања квалитета рада установе као и развијања стандарда у оквиру расположивих ресурса, финансијских, просторних и техничких капацитета, људских ресурса.

Полазишта рада Центра за културу Гроцка за 2021. годину:

- интегрисање суграђана у локалну заједницу кроз културу, културни туризам и уметност;

- интегрисање културног развоја локалне заједнице у (дугорочни) социо-економски развој; - рад на промоцији садржаја културе и културне баштине;

- рад на дигитализацији;

- видљивост и присутност општине Гроцка на културној мапи Београда и Републике Србије.

Имајући у виду наведено, неопходно је обратити пажњу на следеће аспекте рада: рационално коришћење објеката, опреме и људских капацитета, отвореност и доступност програма за суграђане, иновације у свим сегментима рада, доступност информација о свим аспектима рада, промовисање и очување културне баштине, као и културне разноликости и мултикултуралности, повећање капацитета за рад са новом публиком (како са становницима тако и са туристима/посетиоцима), спровођење савремених програма  културе у којима је баштина (укључујући и богато природно и културно наслеђе) елемент узајамног разумевања и елемент промоције Општине, присуство садржајима културе у јавном простору Општине и Града, као и укључивање у програме у Србији и региону.

Програми у 2021. години реализују се у следећим програмским целинама и сегментима:

I Галеријски програм Центра за културу Гроцка:

- Галеријски излагачки програм на годишњем нивоу

- Ликовни конкурси

II Кустоски програм Центра за културу Гроцка:

- Стручна вођења галеријом Центра за културу Гроцка

- Стручна вођења Ранчићевом кућом  

- Стручна вођења Легатом др Александра Костића ГО Гроцка

- Стручна вођена Ранчићевом кућом, Легатом др Александра Костића и Грочанском Чаршијом

III Едукативни програм Центра за културу Гроцка:

- Креативне радионице

IV Трибински програм

- Предавања – едукативне трибине

- Књижевне трибине

- Дигиталне трибине

V Музички програм Центра за културу Гроцка:

- „Музичка башта“ - концерти  

- Сарадња са ОМШ „Невена Поповић“ из Гроцке

VI Пројектне активности

У оквиру јавних позива за достављање предлога пројеката конкуришемо за средства намењена за основну делатност установе, тј. финансирање програмских активности и делатности културе.

VII Културно-туристичка делатност

- Издавачка делатност

- Промотивни културни туризам  

- Сувенир-програм

VIII Манифестације (установа се укључује у програме свога оснивача, ГО Гроцка)

- Грочанске свечаности

- Пратеће манифестације током године

 

Извор 01 - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА


I   ГАЛЕРИЈСКИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

ГАЛЕРИЈСКИ ИЗЛАГАЧКИ ПРОГРАМ

Ликовно-изложбени програм организован је у галеријском простору Ранчићеве куће у Гроцкој. Планирано је укупно 14 излагачких термина.

Стручни Савет галерије у саставу Зоран Ивановић (дипл. вајар), Анамарија Вартабедијан (др уметности) и Зорица Атић (историчар уметности, кустос) одабрао је укупно 7 жирираних излагача на основу спроведеног јавног конкурса, и одобрио 7 тематских групних изложби намењених афирмацији уметника Гроцке и едукацији деце и младих.

Свака изложба праћена је плакатима, позивницама и каталозима. Изложбе трају од две до три недеље, галерија обезбеђује ПР активност, као и поставку изложбе.

Годишњи галеријски програм током 2021. године се састоји од укупно 13 изложбених термина, од чега: самосталних 7, традиционалних групних 4, и гостујућих изложби 2.

Ликовни савет се одлучио за 7 самосталних излагачких термина (од чега су 3 пренета из претходне године и 4 новоодабрана), за које је процењено да су адекватно промишљени у односу на програмски профил галерије, димензије простора, излагачке витрине и специфичан простор Ранчићеве куће, споменика културе од великог значаја за Републику Србију, а 2 пријаве су  задржане у форми резервног излагачког концепта, уколико се укаже могућност за излагање, односно, уколико не буде могућности за реализацију додељених термина. Такође, опредељна су и 2 термина за гостујуће изложбе (које се традиционално реализују у сарадњи са установама културе, струковним удружењима итд), као и 4 термина за традиционалне групне изложбе установе:

* САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ У 2021. ГОДИНИ (7 изложби). Редослед излагања биће накнадно утврђен:

1. Пренети термини за излагање  из 2020. (3 термина): Установа је због укупне безбедоносне ситуације, која је затекла читав свет, изашла у сусрет уметницима у 2020. години, те су три нереализована термина пренета у 2021. годину. Термини нису реализовани због: увођења ванредног стања – 1 термин, немогућности аутора да допутују из иностраних земаља у којима живе и раде – 2 термина:

- Немања Обрадовић
- Давид Атанасоски
- Мила Гајин

 2. Нови термини за излагање (4 термина): Ликовни савет се одлучио за 4 пријаве, за које је процењено да су адекватно промишљене у односу на програмски профил галерије, димензије простора, излагачке витрине и специфичан простор Ранчићеве куће, споменика културе од великог значаја за Републику Србију. 

- Јелена Хинић
- Данијела Парацки, уз препоруку да поставка обухвати и принтове изгледа књига већег формата
- Групна изложба „Закорачи у нашу причу“, илустратори за децу
- Јован Спасић – уз препоруку да поред већих, изложи и мање формате у оквиру поставке због карактеристика изложбеног простора.

Резервни термини:

- Миљана Раденковић, уз препоруку да поставка обухвати и принтове изгледа књига већег формата - уколико се укаже могућност за излагање.
- Даница Трајковић

Напомена: У случају спречености аутора за реализацију самосталног термина изложбе,  Савет галерије задржава право да се одлучи за уметника назначеног у оквиру тзв. резервног термина, и по позиву.

* ГРУПНЕ ИЗЛОЖБЕ У 2021. ГОДИНИ (4 изложбе), планиране су традиционалне групне изложбе:

- Стваралачка Гроцка, изложба стваралаца са територије општине Гроцка

- Ликовно путовање, изложба дечијих радова насталих на Ликовној радионици установе

- Варошки салон, новогодишња изложба

- Ликовна колонија ГО Гроцка, групна изложба текуће продукције

ГОСТУЈУЋЕ ИЗЛОЖБЕ У 2021. ГОДИНИ (2 изложбе) - програм сарадње са установама културе и јавним сектором.

У процесу прегледања конкурсног материјала чланови Савета су се руководили излагачком политиком Ликовне галерије, пропозицијама Конкурса,  актуелним токовима у визуелној култури и продукцијом на домаћој сцени, као и споменичким својствима Ранчићеве куће, галеријског простора установе. У избору уметничких предлога за програм наредне излагачке сезоне Савет је уважио индивидулни приступ уметника различитих генерација, личну поетику и медије изражавања, водећи рачуна о реалним могућностима и ограничењима институције у реализацији програма, а који се односе на техничке, програмске, организационе итд. услове рада.

Комисија сматра да ће избор уметника и медија којим владају на прави начин представити излагачку праксу галеријског простора Ранчићеве куће Центра за културу Гроцка, и уједно на адекватан начин представити локалној публици актуелну сцену визуелних уметности.

ЛИКОВНИ КОНКУРСИ

Програм је осмишљен као подршка стваралаштву и креативним потенцијалима становника општине Гроцка. Циљ програма је и умрежавање са локалном заједницом, јачање њених културних капацитета и креирање културне заједнице. Програм обухвата укупно 2 ликовна конкурса намењена одраслим ствараоцима и за младе.

 1. Ликовни конкурс - групна изложба радова Стваралачка Гроцка намењена ствараоцима са територије општина Гроцка.
 2. Ликовни конкурс – групна изложба радова Варошки салон у склопу новогодишњег програма установе, уведен у циљу обогаћивања и разноврсности понуде локалном становништву.

II  КУСТОСКИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

СТРУЧНА ВОЂЕЊА  ГАЛЕРИЈОМ

Програм је намењен: ученицима средње и основних школа са територије општине Гроцка, полазницима предшколских установа, као и туристичким групама, излетницима и групним посетама. Циљ програма је представљање актуелних изложбених поставки самосталних и групних изложби у оквиру галеријског програма Установе у Ранчићевој кући, и упознавање посетилаца са ликовном сценом данашњице.

СТРУЧНА ВОЂЕЊА РАНЧИЋЕВОМ КУЋОМ И ЛЕГАТОМ ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА – ГО ГРОЦКА

Програм је намењен: ученицима средње и основних школа са територије општине Гроцка, полазницима предшколских установа, као и туристичким групама, излетницима и групним посетама. Програм подразумева стручна и кустоска вођења Ранчићевом кућом, заштићеним спомеником културе од великог значаја, у циљу упознавања посетилаца, као и становника општине Гроцка са културном баштином локалног поднебља, са посебним освртом на едукацију деце и младих општине.

СТРУЧНА ВОЂЕНА РАНЧИЋЕВОМ КУЋОМ, ЛЕГАТОМ ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА И ГРОЧАНСКОМ ЧАРШИЈОМ

Новина: Установа је током 2019. године увела кустоски пакет вођења за групне посете који обухвата Ранчићеву кућу, Грочанску чаршију и Легат др Александра Костића.

III  ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

КРЕАТИВНЕ И ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ

Програм дечјих едукативних радионица реализује се у сарадњи са школама на територији Општине. Намењен је пре свега ученицима основних и Средње школе. Од свог оснивања Центар за културу Гроцка организује ову врсту програма у различитим формама и на разноврсне теме. Оптимални број учесника по радионици је 12-20. Радионице се углавном састоје од 16 термина у трајању од 90 минута, који су методолошки разрађени на начин да полазнике упуте у основе технике и вештине које представљају.

Пролећни циклус радионица траје током марта, априла и маја, а јесењи од септембра до децембра месеца. За ову врсту програма установа конкурише и код других фондова и донатора, а пре свега Секретаријата за омладину и спорт града Београда и Секретаријата за културу града Београда. Цене учешћа на радионици су стандардне, минималне и усвојене су од стране Управног одбора, при чему се субвенционишу деца из социјално угрожених породица, а средства се користе за набавку материјала за рад.

Планиране су радионице за којима постоји највеће интересовање и највећа потреба, а то су Ликовна, Археолошка радионица, и Пројектна радионица:

Ликовна радионица се организује у пролећном и јесењем циклусу у две основне школе на територији ГО Гроцка (Калуђерица, „Милоје Васић“, у Гроцкој „Илија Гарашанин“), по две радионице у сваком циклусу. Радионицу у Гроцкој води сликарка Марион Дедић, а у Калуђерици сликарка Мика Ловре.

Археолошка радионица у сарадњи са Музејом града Београда намењена је деци и младима, у циљу ширења свести о значају културно и археолошког наслеђа са територије ГО Гроцка, као и упознавања са археологијом као науком и делатношћу археолога.  Археолози који ће спровести радионицу су др Милош Спасић, виши кустос, и Драгана Стојић, кустос.

- Ликовна радионица за две основне школе ГО Гроцка – укупно 4 радионице.

- Археолошка радионица за младе са територије ГО Гроцка – једна радионица

УКУПНО је планирано: 5 креативних радионица.

 

IV  ТРИБИНСКИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

Трибински програм је посвећен културном наслеђу на територији општине Гроцка и намењен становницима општине Гроцка, као и ученицима основних и средње школе.

Трибински програм се реализује у сарадњи са установама образовања и културе, музејима, културним организацијама на територији града Београда и Србије, ГО Гроцка, као и са књижевницима и др. истакнутим појединцима.

-        У оквиру сарадње са Центром за урбани развој, Смиљаном Попов „Београд за почетнике“ и Музејом града Београда планиране су едукативне трибине посвећене културној баштини општине Гроцка.

 

V   МУЗИЧКИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

Године 2021. настављамо са даљим профилисањем летњег музичког програма – музичког фестивала под називом Музичка башта. Програм је планиран током јуна, јула и августа месеца у дворишту/башти Ранчићеве куће у Гроцкој и Грочанској чаршији, и/или на платоу – летњој сцени ГО Гроцка.

У програму учествују гости из земље и региона, а публици се представља мултикултурални приступ и музика различитих жанрова, са акцентом на аутентичном, етно и ауторском изразу који је најмање заступљен у јавном и медијском простору.

Планирано је до 10 концерата, у сарадњи са музичким уредником Бојаном Ђорђевићем, директором и главним и одговорним уредником «Ринг Ринг» фестивала.

Извор 07 – Трансфери од других нивоа власти

 

VI   ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

У оквиру овог сегмента рада установе, планирано је аплицирање предлозима пројеката за јавна средства и додатно финансирање и суфинансирање које расписују домаћи извори као што су Секретаријати и Министраства.

1. МУЗИЧКИ ПРОГРАМ

Године 2021. настављамо са даљим профилисањем летњег музичког програма – музичког фестивала под називом Музичка башта. Програм је планиран током јуна, јула и августа месеца у дворишту/башти Ранчићеве куће у Гроцкој и Грочанској чаршији, или на платоу – летњој сцени ГО Гроцка. У програму учествују гости из земље и региона, а публици се представља мултикултурални приступ и музика различитих жанрова, са акцентом на аутентичном, етно и ауторском изразу који је најмање заступљен у јавном и медијском простору.

Аплицираће се за серију концерата, у сарадњи са Бојаном Ђорђевићем, директором и главним и одговорним уредником «Ринг Ринг» фестивала

2. КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ – едукативни програм

 Традиционално настављамо са аплицирањем за средства која су намењена за рад едукативних радионица. Радионице су усмерене на становнике општине Гроцка и посебно на децу и младе, профилисане са едукативним садржајима.

Археолошка радионица у сарадњи са Музејом града Београда намењена је деци и младима, у циљу ширења свести о значају културно и археолошког наслеђа са територије ГО Гроцка, као и упознавања са археологијом и делатношћу археолога.

- Археолошка радионица за децу са територије ГО Гроцка  

3. ПРЕДСТАВЉАЊЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ – Обухвата научно-истраживачки рад у смислу истраживања наслеђа, савремених уметничких израза и културних феномена на подручју општине Гроцка, и као такав је дефинисан у оквиру Статута установе.

Посебно место у презентовању културне баштине заузима даљи рад на Легату др Александра Костића – ГО Гроцка, затим рад на заоставштини Вокија Костића, као и рад на презентацији и заштити Касно римске гробнице у Брестовику у сарадњи са радном групом за УНЕСКО. 

VII  КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКА ДЕЛАТНОСТ

Установа препознаје следеће тематске целине у оквиру сегмента рада на развоју културно-туристичке делатности. Ове делатности ће током 2019. године бити реализоване у складу са могућностима и ресурсима установе, као и оствареним пројектима, али их је потребно планирати у оквиру рада.

 

ИЗДАВАЧКА  ДЕЛАТНОСТ  је неопходна као вид представљања, популарисања али и заштите културног наслеђа на територији општине, као и укупне промоције општине Гроцка, њених капацитета и културних добара. Издаваштво је неопходно за очување вредне културне баштине Гроцке и основ је едукације, популаризације и будућег културног туризма.

1. Примарна издавачка делатност:

- културно-туристичке брошуре Гроцке, каталози, појединачне публикације итд.

 2. Посебан сегмент издавачке делатности:

- Издавање књига локалних аутора, као и промоције истих –

подршка писцима са територије општине Гроцка.

 

СУВЕНИР ПРОГРАМ: Организован у виду сувенир-понуде био би сегмент туристичке понуде и уједно вид подршке уметницима са територије општине Гроцка који се баве ликовним и примењеним уметностима. Један је од предуслова за развој Културног туризма. У Гроцкој отварањем нових садржаја постоји потреба за оваквом врстом понуде, али за сада не постоји специјализовано прометно место (не рачунајући књижаре и сл.) на коме се сувенир-програм може купити или изложити.

Сувенир-програм се може препознати у оквиру неколико целина:

-        Штампани материјал  за потребе репрезентације (публикације, брошуре...)

-        Израда сувенира са обележјима Гроцке за потребе репрезентације -  сувенир-предмети, магнети, честитке, отварачи…

-        Уметнички предмети и радови уметника из локалне заједнице (комисиона продаја)

Одабир простора и оспособљавање галерије-сувенирнице неопходно је реализовати у сарадњи са Оснивачем – општином Гроцка. Сувенир програм и галерија-сувенирница Установи и Општини у перспективи могу да донесу сопствене приходе, али такође и сарадњу и умрежавање са локалном заједницом, као и ширење мреже посетилаца и публике.

КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ: Потребно је стратешко планирање и развој културног туризма. Кључно је партнерство, јер је велики број чинилаца укључен у културни туризам - Општина, институције културе, образовне институције и институције заштите баштине. Културни туризам је уједно афирмација и подршка заштити наслеђа, културне и природне баштине, која промовише одрживост и могућност развоја Гроцке.   

Кроз умрежавање са Туристичком организацијом Београда, излетничким друштвима и туристичким организацијама, у сарадњи са Општином и локалним спортско-рекреативним клубовима, у културно-туристичке обиласке потребно је укључити и актуелне, савремене садржаје као што је јахање, лов, риболов, тенис, кајакарство, обилазак природних дестинација. Гроцка поседује богате потенцијале за развој културног туризма, као и рекреативног и верског туризма. Разноврсни културни ресурси Гроцке, локалитети, археолошка и историјска места, сам Центар за културу Гроцка смештен у Ранчићевој кући, изванредне природне лепоте Гроцке, спортски клубови и удружења, оправдавају честе и разноврсне излетничке посете Гроцкој.

Имајући у виду већ наведено, неопходно је да се Општина Гроцка и Центар за културу буду видљиви у мрежи градских и републичких туристичких, културних, јавних и образовних тела и институција.

-        Стручна вођења општином Гроцка - Општина Гроцка обилује значајним споменицима културе, локалитетима и занимљивостима, које је потребно увезати излетничким маршрутама-понудама Туристичкој организацији Србије и Београда, удружењима и агенцијама, као и појединцима.

-        Креирање маршрута на територији општине - Потребно је наставити  умрежавање са Туристичким организацијама Београда и Србије као и Удружењем туристичких водича Србије започето у 2017. и настављено у 2018/2019. години, ка циљу креирања редовности туристичких маршрута широм општине Гроцка.

-        Легат др Александра Костића у оквиру реновиране библиотеке „Илија Гарашанин“ – у сарадњи са општином Гроцка, током 2018. године је спроведена стална музејска поставка у Гроцкој и излагање легата А. Костића у простору реновиране библиотеке, чиме је Гроцка добила музејску поставку и културно-туристичку атракцију и садржај (простор је обновљен у оквиру обнове Грочанске чаршије 2016. године, а током 2017. године је опремљен витринама). Задатак за 2020. годину је даље промовисање Легата, израда брошура.

-        Рад на изради туристичке сигнализације – информативних табли и путоказа: ТОБ је недостатак путоказа и ове врсте сигнализације констатовао као битан предуслов за развој туризма. Резултати истраживања наводе да су туристи као велику мањкавост града Београда означили управо недостатак туристичких информација, путоказа и туристичких табли.

 

VIII   МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Центар за културу Гроцка је редован сарадник у мрежи општинских, градских, националних и глобалних манифестација. Центар за културу Гроцка се захваљујући квалитетној и професионалној сарадњи са својим Оснивачем, Градском општином Гроцка, активно укључује у готово све манифестације у локалној средини. Покровитељ и носилац бројних манифестација на територији општине је искључиво ГО Гроцка. Задатак Центра је да у сарадњи са општинском управом и надаље доприноси квалитативној и квантитативној реализацији програмских целина и догађаја.

Општинске, градске, националне и глобалне манифестације: Центар за културу се својим програмским целинама описаним у одељцима I-VII активно укључује и у шире манифестације, као што су Дани културне баштине, Дани Београда, Светски дан књиге и читалаштва, Дечја недеља, Дани Дунава...

 

 

Повезани садржај

18јануар2023
Изложба дечјих радова ЛИКОВНО ПУТОВАЊЕ 2022.

Изложба дечјих радова ЛИКОВНО ПУТОВАЊЕ 2022.

18 јануар 2023

Групна изложба дечјих радова „ЛИКОВНО ПУТОВАЊЕ 2022“, биће отворена у четвртак, 26. јануара у 18 часова у Ранчићевој кући, галерији Центра за културу Гроцка.