ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2018. ГОДИНУ

08. јануар 2018.

 

Полазишта рада Центра за културу Гроцка за 2018. годину:
- потреба да се суграђанима пружи осећај припадања локалној заједници кроз културу и уметност,
- потреба интегрисања културног развоја у (дугорочни) социо-економски развој,
- одржавање и унапређење препознавања као и присутности општине Гроцка на културној мапи града Београда и Републике Србије.

Програми, као основна делатност Центра за културу Гроцка, током 2018. године осмишљени су на основу неколико принципа и стратешких циљева:
• Креирање публике и културне заједнице
• Едукација публике
• Покривеност програмима већег дела територије општине
• Сарадња са школама, удружењима и установама
• Посебна циљна група су деца и млади
• Видљивост и присутност (у локалној средини и шире, као и на регионалном нивоу)
• Регионална и међународна сарадња
• Учешће локалних стваралаца и заједнице у програмским активностима
• Ефикасно коришћење ресурса
• Професионални стандард квалитета програма
• Развијање предуслова за развој културног туризма и културно-туристичких делатности

Као предуслов успешног одговора на културне потребе грађана али и стварање нових културних потреба неопходно је акценат ставити на професионално деловање у циљу подизања квалитета рада установе и развијати стандарде у оквиру расположивих ресурса – финансијских, просторних и техничких капацитета, људских ресурса.

Имајући у виду наведено, неопходно је обратити пажњу на следеће аспекте рада: рационално коришћење објеката, опреме и људских капацитета, отвореност и доступност програма за суграђане, иновације у свим сегментима рада, доступност информација о свим аспектима рада, промовисање и очување културне разноликости и мултикултуралности, повећање капацитета за рад са новом публиком (како са становницима тако и са туристима), савремене програме културе у којима је култура (укључујући и културно наслеђе) елемент узајамног разумевања и елемент промоције Општине, укључивање у програме у Србији, региону, иностранству, и присуство програмима у јавном простору Општине и Града.

Програми се у 2018. години реализују у следећим сегментима и програмским целинама:

* Галеријски програм (ликовни програм); Ликовни конкурси Центра за културу Гроцка, Стручна вођења/линије културе, Путујући сајам књига, Креативне радионице и трибине (едукативни програм);

* У оквиру сегмента Пројектне активности у оквиру јавних позива за достављање предлога пројеката конкуришемо за средства намењена за основну делатност установе, тј. финансирање програмских активности и делатности културе.

* У оквиру сегмената Културно-туристичка делатност (Културни туризам) и Манифестације установа се укључује у програме ГО Гроцка.

Извор 01 – БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

1. ГАЛЕРИЈСКИ/ЛИКОВНИ ПРОГРАМ

Ликовно-изложбени програм организован је у галерији Ранчићеве куће у Гроцкој. Стручни Савет галерије у саставу Јелена Хинић (иконописац, историчар уметности), Мика Ловре (сликар) и Зорица Атић (историчар уметности) одабрао је 10 жирираних излагача на основу спроведеног јавног конкурса, и одобрио три тематске групне изложбе намењене афирмацији уметника Гроцке и едукацији деце и младих. Свака изложба праћена је плакатима и позивницама, док су групне изложбе праћене и каталозима. Поред наведених, планиране су и изложбе дечијих радова у галерији Центра за културу Гроцка, као и изнајмљени/гостујућа термин у зависности од интересовања. Изложбе трају од две до три недеље, галерија обезбеђује ПР активност и сву потребну помоћ и подршку приликом поставке. Годишњи галеријски програм током 2018. године се састоји од укупно 16 изложбених термина.

У 2018. години у Ранчићевој кући излажу (навођење се не односи на редослед излагања – у расположиве термине комисија је селектовала предлоге следећих академских уметника):

- Ивана Кнежевић, слике, комбинована техника
- Славица Илић, цртеж, технике на папиру
- Јована Марјановић, цртеж, технике на папиру
- Љубинка Буба Ђурђевић, слике, уље на платну
- Владимир и Виолета Ћурчин, керамика и цртежи
- Радмила Матејевић, слике, комбинована техника
- Марија Брановић и Михаило Војновић, слике и цртежи, технике на папиру
- Горан Бендеља, фотографије
- Душанка Вартабедијан, слике, комбинована техника
- Ивана Костић, фотографије

Групне изложбе у 2018. години:

- Стваралачка Гроцка, изложба стваралаца са територије општине Гроцка
- Моје окружење, изложба дечјих радова по конкурсу и јавном позиву са темом културне баштине
- Ликовно путовање, изложба дечјих радова насталих на Ликовној радионици установе
- Изнајмљени термин или Путујућа изложба
- Варошки салон, новогодишња продајна изложба

Током 2018. године биће приказане традиционалне групне изложбе посвећене локалним ствараоцима, раду деце и младих и промоцији културне баштине Гроцке под називима „Моје окружење“ и „Стваралачка Гроцка“. Савет галерије је оставио простора за годишњу групну изложбу дечјих радова Ликовно путовање насталих на Ликовној радионици установе.
У оквиру галеријског програма омогућен је излагачки термин за реализацију изнајмљених термина галерије, односно који у случају неадекватне понуде могу бити и термини размене групних и едукативних Путујућих изложби/поставки са другим установама културе, као и групну новогодишњу продајну изложбу „Варошки салон“ у Ранчићевој кући, која ће се по други пут реализовати у галеријском простору Центра за културу Гроцка уочи Новогодишњих празника у 2018/2019. години.

У процесу прегледања конкурсног материјала чланови Савета су се руководили излагачком политиком Ликовне галерије, пропозицијама Конкурса, актуелним токовима у визуелној култури и продукцијом на домаћој сцени, као и споменичким својствима Ранчићеве куће, галеријског простора установе. У избору уметничких предлога за програм наредне излагачке сезоне Савет је уважио индивидулни приступ уметника различитих генерација, личну поетику и медије изражавања, водећи рачуна о реалним могућностима и ограничењима институције у реализацији програма, а који се односе на техничке, програмске, организационе итд. услове рада.
Комисија сматра да ће избор уметника и медија којим владају на прави начин представити излагачку праксу галеријског простора Ранчићеве куће Центра за културу Гроцка, и уједно на адекватан начин представити локалној публици актуелну сценувизуелних уметности.

2. ЛИКОВНИ КОНКУРСИ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

Програм је осмишљен као подршка стваралаштву и креативним потенцијалима становника општине Гроцка. Циљ програма је и умрежавање са локалном заједницом, јачање њених културних капацитета и креирање културне заједнице.
1. Ликовни конкурс – групна изложба радова «Стваралачка Гроцка» намењена ствараоцима са територије општина Гроцка.
2. Ликовни конкурс «Моје окружење» који прати европску манифестацију «Дани културне баштине» у сарадњи са Секретаријатом за привреду града Београда – конкурс је намењен деци и младима, ученицима школа са територије општине Гроцка, са темама из културе и екологије. Жири ће награђеним ученицима доделити захвалнице и пригодне награде.
3. Ликовни конкурс – групна изложба радова «Варошки салон» у склопу новогодишњег програма установе, уведен у циљу обогаћивања и разноврсности понуде локалном становништву.

3. СТРУЧНА ВОЂЕЊА/ЛИНИЈЕ КУЛТУРЕ

Програм је намењен: ученицима средње и основних школа са територије општине Гроцка, полазницима предшколских установа, као и туристичким групама и излетницима и групним посетама.
Програм подразумева стручна и кустоска вођења Ранчићевом кућом, заштићеним спомеником културе од великог значаја, као и линије културе у сусрет другим знаменитостима општине Гроцка, у циљу упознавања посетилаца, као и становника општине Гроцка са посебним освртом на едукацију деце и младих општине са културном баштином локалног поднебља.

4. ПУТУЈУЋИ САЈАМ КЊИГА

Програм се реализује у априлу месецу, у сарадњи са Народном библиотеком Србије, Библиотеком града Београда, водећим домаћим издавачима, основним школама са територије општине Гроцка у насељима Гроцка, Винча и Калуђерица. Програм има за циљ да се ученицима приближи књига и издаваштво данас. Програм путујући сајам књига „Волим да читам“ траје 10 радних дана у пролећном циклусу, обухватајући Светски дан књиге и ауторских права.

5. КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ – едукативни програм

Програм дечјих едукативних радионица реализује се у сарадњи са школама на територији Општине. Намењен је пре свега ученицима основних и Средње школе. Од свог оснивања Центар за културу Гроцка организује ову врсту програма у различитим формама и на разноврсне теме. Оптимални број учесника по радионици је 12-20. Радионице се углавном састоје од 16 термина у трајању од 90 минута, који су методолошки разрађени на начин да полазнике упуте у основе технике и вештине које представљају. Пролећни циклус радионица траје током марта, априла и маја, а јесењи од септембра до децембра месеца. За ову врсту програма конкуришемо и код других фондова и донатора, а пре свега Секретаријата за омладину и спорт града Београда и Секретаријата за културу града Београда. Цене учешћа на радионици су стандардне, минималне и усвојене су од стране Управног одбора, при чему се субвенционишу деца из социјално угрожених породица и сл., а средства се користе за набавку материјала за рад.
Планиране су радионице за које постоји највеће интересовање:

- Ликовна радионица – по 2 радионице у пролећном и јесењем циклусу (за две основне школе, у Калуђерици „Милоје Васић“ и у Гроцкој „Илија Гарашанин“)

ТРИБИНСКИ ПРОГРАМ

Трибински програм је посвећен културном наслеђу на територији општине Гроцка и намењен становницима општине Гроцка, као и ученицима основних и средње школе.
Трибински програм се реализује у сарадњи са другим установама културе, музејима и културним организацијама на територији града Београда и Србије.
У оквиру сарадње са Центром за урбани развој и Музејом града Београда планиране су 4 трибине посвећене културној баштини и богатом наслеђу општине Гроцка.

Извор 07: ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ
Центра за културу Гроцка

У оквиру овог сегмента рада установе, планирано је аплицирање пројектним пријавама за јавна средства и додатно финансирање и суфинансирање које расписују домаћи извори као што су Секретаријати и Министраства.

1. МУЗИЧКИ ПРОГРАМ
Године 2018. настављамо са даљим профилисањем летњег музичког програма – музичког фестивала под називом Музичка башта. Програм је планиран током јуна, јула и августа месеца у дворишту/башти Ранчићеве куће у Гроцкој и Грочанској чаршији, или на платоу – летњој сцени ГО Гроцка. У програму учествују гости из земље и региона, а публици се представља мултикултурални приступ и музика различитих жанрова, са акцентом на аутентичном, етно и ауторском изразу који је најмање заступљен у јавном и медијском простору.
Планирано је до 8 концераа, у сарадњи са бојаном Ђорђевићем, директором и главним и одговорним уредником «Ринг Ринг» фестивала

2. КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ – едукативни програм
Традиционално настављамо са аплицирањем за средства која су намењена за рад едукативних радионица. Радионице су усмерене на становнике општине Гроцка и посебно на децу и младе, профилисане са едукативним садржајима.

3. ПРЕЗЕНТОВАЊЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ – Научно-истраживачки рад
Научно-истраживачки рад у смислу истраживања наслеђа, савремених уметничких израза и културних феномена на подручју општине Гроцка дефинисан је у оквиру Статута установе. Установа планира да за потребе културних истраживања, публиковања каталога и научних радова у сарадњи са надлежним установама културе на нивоу града Београда пројектним предлозима аплицира за средства којима би се финансирао рад на истраживању и презентовању културно-туристичке баштине и културних добара општине Гроцка.

***

КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКА ДЕЛАТНОСТ

Установа препознаје следеће тематске целине у оквиру сегмента рада на развоју културно-туристичке делатности, које ће током 2018. године бити реализоване у складу са могућностима, али их је потребно планирати.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ у оквиру културно-туристичке делатности

Издавачка делатност је неопходна као вид представљања, популарисања али и заштите културног наслеђа на територији општине, као и укупне промоције општине Гроцка, њених капацитета и културних добара. Издаваштво је неопходно за очување вредне културне баштине Гроцке и основ је будућег културног туризма.

1. Примарна издавачка делатност односи се на:
- културно-туристичку брошуру Гроцке, појединачне публикације итд.
2. Посебан сегмент издавачке делатности односио би се на:
- Издавање књига локалних аутора, као и промоције истих.
Центар за културу и општина Гроцка би наведеном делатношћу дали значајну подршку писцима и младим литерарним талентима са територије општине Гроцка.

СУВЕНИР ПРОГРАМ у оквиру културно-туристичке делатности
Сувенир програм организован у виду сувенир-понуде би уједно био и вид подршке уметницима са територије општине Гроцка који се баве ликовним и примењеним уметностима, али и један од предуслова за развој Културног туризма. У Гроцкој постоји потреба за оваквом врстом понуде, али за сада не постоји специјализовано место на коме се сувенир-програм може купити или изложити. Изналажење адекватног простора је један од планова за 2018. годину.
Сувенир-програм се може поделити на неколико целина:
- Штампани материјал (публикације, брошуре…)
- Израда сувенира са обележјима Гроцке: нотеси, магнети, честитке, отварачи…
- Уметнички предмети и радови уметника из локалне заједнице (комисиона продаја)

КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ као вид туристичке делатности
Културни туризам је уједно афирмација и подршка заштити наслеђа, културне и природне баштине, која промовише одрживост и могућност развоја Гроцке.
Кроз умрежавање са Туристичком организацијом Београда, излетничким друштвима и туристичким организацијама, у сарадњи са Општином и локалним спортско-рекреативним клубовима, у културно-туристичке обиласке потребно је укључити и актуелне, савремене садржаје као што је јахање, лов, риболов, тенис, кајакарство, обилазак природних дестинација. Гроцка поседује богате потенцијале за развој културног туризма, као и спортског туризма. Разноврсни културни ресурси Гроцке, локалитети, археолошка и историјска места, сам Центар за културу Гроцка смештен у Ранчићевој кући, изванредне природне лепоте Гроцке, спортски клубови и удружења, оправдавају честе и разноврсне излетничке посете Гроцкој.
- Стручна вођења општином Гроцка – Општина Гроцка обилује значајним споменицима културе, локалитетима и занимљивостима, које је потребно увезати излетничким маршрутама-понудама.
- Креирање маршрута на територији општине – Потребно је наставити умрежавање са Туристичким организацијама Београда и Србије започето у 2017. години, ка циљу креирања и заживљавања туристичких маршрута широм општине Гроцка.
- Излагање легата др Александра Костића у оквиру реновиране библиотеке „Илија Гарашанин“ – у сарадњи са општином Гроцка, у плану за 2018. годину је спровођење сталне музејске поставке у Гроцкој и излагање легата А. Костића у улазном простору реновиране библиотеке, чиме Гроцка добија музејску поставку и културно-туристичку атракцију и садржај. Простор је адаптиран у оквиру реновирања библиотеке, и током 2017. године опремљен витринама.

МАНИФЕСТАЦИЈЕ и фестивали

Центар за културу Гроцка је редован сарадник у мрежи општинских, градских, националних и глобалних манифестација. Центар за културу Гроцка се захваљујући сарадњи са својим Оснивачем, општином Гроцка, у оквиру својих могућности активно укључује у манифестације у локалној средини. Покровитељ и носилац бројних манифестација на територији општине је искључиво ГО Гроцка. Задатак Центра је да у сарадњи са општинском управом и надаље доприноси реализацији програмских целина и догађаја.
Општинске, градске, националне и глобалне манифестације: Центар се својим програмским целинама активно укључује у манифестације, као што су Дани културне баштине, Дани Београда, Светски дан књиге и читалаштва, Дечја недеља, Грочанске свечаности…

Центар за културу Гроцка
директор
Зорица Атић,
дипл. историчар уметности

 

Повезани садржај