ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2018. ГОДИНУ

08. јануар 2018.

 

Полазишта рада Центра за културу Гроцка за 2018. годину:
- потреба да се суграђанима пружи осећај припадања локалној заједници кроз културу и уметност,
- потреба интегрисања културног развоја у (дугорочни) социо-економски развој,
- одржавање и унапређење препознавања као и присутности општине Гроцка на културној мапи града Београда и Републике Србије.

Програми, као основна делатност Центра за културу Гроцка, током 2018. године осмишљени су на основу неколико принципа и стратешких циљева:
• Креирање публике и културне заједнице
• Едукација публике
• Покривеност програмима већег дела територије општине
• Сарадња са школама, удружењима и установама
• Посебна циљна група су деца и млади
• Видљивост и присутност (у локалној средини и шире, као и на регионалном нивоу)
• Регионална и међународна сарадња
• Учешће локалних стваралаца и заједнице у програмским активностима
• Ефикасно коришћење ресурса
• Професионални стандард квалитета програма
• Развијање предуслова за развој културног туризма и културно-туристичких делатности

Као предуслов успешног одговора на културне потребе грађана али и стварање нових културних потреба неопходно је акценат ставити на професионално деловање у циљу подизања квалитета рада установе и развијати стандарде у оквиру расположивих ресурса – финансијских, просторних и техничких капацитета, људских ресурса.

Имајући у виду наведено, неопходно је обратити пажњу на следеће аспекте рада: рационално коришћење објеката, опреме и људских капацитета, отвореност и доступност програма за суграђане, иновације у свим сегментима рада, доступност информација о свим аспектима рада, промовисање и очување културне разноликости и мултикултуралности, повећање капацитета за рад са новом публиком (како са становницима тако и са туристима), савремене програме културе у којима је култура (укључујући и културно наслеђе) елемент узајамног разумевања и елемент промоције Општине, укључивање у програме у Србији, региону, иностранству, и присуство програмима у јавном простору Општине и Града.

Програми се у 2018. години реализују у следећим сегментима и програмским целинама:

* Галеријски програм (ликовни програм); Ликовни конкурси Центра за културу Гроцка, Стручна вођења/линије културе, Путујући сајам књига, Креативне радионице и трибине (едукативни програм);

* У оквиру сегмента Пројектне активности у оквиру јавних позива за достављање предлога пројеката конкуришемо за средства намењена за основну делатност установе, тј. финансирање програмских активности и делатности културе.

* У оквиру сегмената Културно-туристичка делатност (Културни туризам) и Манифестације установа се укључује у програме ГО Гроцка.

Извор 01 – БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

1. ГАЛЕРИЈСКИ/ЛИКОВНИ ПРОГРАМ

Ликовно-изложбени програм организован је у галерији Ранчићеве куће у Гроцкој. Стручни Савет галерије у саставу Јелена Хинић (иконописац, историчар уметности), Мика Ловре (сликар) и Зорица Атић (историчар уметности) одабрао је 10 жирираних излагача на основу спроведеног јавног конкурса, и одобрио три тематске групне изложбе намењене афирмацији уметника Гроцке и едукацији деце и младих. Свака изложба праћена је плакатима и позивницама, док су групне изложбе праћене и каталозима. Поред наведених, планиране су и изложбе дечијих радова у галерији Центра за културу Гроцка, као и изнајмљени/гостујућа термин у зависности од интересовања. Изложбе трају од две до три недеље, галерија обезбеђује ПР активност и сву потребну помоћ и подршку приликом поставке. Годишњи галеријски програм током 2018. године се састоји од укупно 16 изложбених термина.

У 2018. години у Ранчићевој кући излажу (навођење се не односи на редослед излагања – у расположиве термине комисија је селектовала предлоге следећих академских уметника):

- Ивана Кнежевић, слике, комбинована техника
- Славица Илић, цртеж, технике на папиру
- Јована Марјановић, цртеж, технике на папиру
- Љубинка Буба Ђурђевић, слике, уље на платну
- Владимир и Виолета Ћурчин, керамика и цртежи
- Радмила Матејевић, слике, комбинована техника
- Марија Брановић и Михаило Војновић, слике и цртежи, технике на папиру
- Горан Бендеља, фотографије
- Душанка Вартабедијан, слике, комбинована техника
- Ивана Костић, фотографије

Групне изложбе у 2018. години:

- Стваралачка Гроцка, изложба стваралаца са територије општине Гроцка
- Моје окружење, изложба дечјих радова по конкурсу и јавном позиву са темом културне баштине
- Ликовно путовање, изложба дечјих радова насталих на Ликовној радионици установе
- Изнајмљени термин или Путујућа изложба
- Варошки салон, новогодишња продајна изложба

Током 2018. године биће приказане традиционалне групне изложбе посвећене локалним ствараоцима, раду деце и младих и промоцији културне баштине Гроцке под називима „Моје окружење“ и „Стваралачка Гроцка“. Савет галерије је оставио простора за годишњу групну изложбу дечјих радова Ликовно путовање насталих на Ликовној радионици установе.
У оквиру галеријског програма омогућен је излагачки термин за реализацију изнајмљених термина галерије, односно који у случају неадекватне понуде могу бити и термини размене групних и едукативних Путујућих изложби/поставки са другим установама културе, као и групну новогодишњу продајну изложбу „Варошки салон“ у Ранчићевој кући, која ће се по други пут реализовати у галеријском простору Центра за културу Гроцка уочи Новогодишњих празника у 2018/2019. години.

У процесу прегледања конкурсног материјала чланови Савета су се руководили излагачком политиком Ликовне галерије, пропозицијама Конкурса, актуелним токовима у визуелној култури и продукцијом на домаћој сцени, као и споменичким својствима Ранчићеве куће, галеријског простора установе. У избору уметничких предлога за програм наредне излагачке сезоне Савет је уважио индивидулни приступ уметника различитих генерација, личну поетику и медије изражавања, водећи рачуна о реалним могућностима и ограничењима институције у реализацији програма, а који се односе на техничке, програмске, организационе итд. услове рада.
Комисија сматра да ће избор уметника и медија којим владају на прави начин представити излагачку праксу галеријског простора Ранчићеве куће Центра за културу Гроцка, и уједно на адекватан начин представити локалној публици актуелну сценувизуелних уметности.

2. ЛИКОВНИ КОНКУРСИ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

Програм је осмишљен као подршка стваралаштву и креативним потенцијалима становника општине Гроцка. Циљ програма је и умрежавање са локалном заједницом, јачање њених културних капацитета и креирање културне заједнице.
1. Ликовни конкурс – групна изложба радова «Стваралачка Гроцка» намењена ствараоцима са територије општина Гроцка.
2. Ликовни конкурс «Моје окружење» који прати европску манифестацију «Дани културне баштине» у сарадњи са Секретаријатом за привреду града Београда – конкурс је намењен деци и младима, ученицима школа са територије општине Гроцка, са темама из културе и екологије. Жири ће награђеним ученицима доделити захвалнице и пригодне награде.
3. Ликовни конкурс – групна изложба радова «Варошки салон» у склопу новогодишњег програма установе, уведен у циљу обогаћивања и разноврсности понуде локалном становништву.

3. СТРУЧНА ВОЂЕЊА/ЛИНИЈЕ КУЛТУРЕ

Програм је намењен: ученицима средње и основних школа са територије општине Гроцка, полазницима предшколских установа, као и туристичким групама и излетницима и групним посетама.
Програм подразумева стручна и кустоска вођења Ранчићевом кућом, заштићеним спомеником културе од великог значаја, као и линије културе у сусрет другим знаменитостима општине Гроцка, у циљу упознавања посетилаца, као и становника општине Гроцка са посебним освртом на едукацију деце и младих општине са културном баштином локалног поднебља.

4. ПУТУЈУЋИ САЈАМ КЊИГА

Програм се реализује у априлу месецу, у сарадњи са Народном библиотеком Србије, Библиотеком града Београда, водећим домаћим издавачима, основним школама са територије општине Гроцка у насељима Гроцка, Винча и Калуђерица. Програм има за циљ да се ученицима приближи књига и издаваштво данас. Програм путујући сајам књига „Волим да читам“ траје 10 радних дана у пролећном циклусу, обухватајући Светски дан књиге и ауторских права.

5. КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ – едукативни програм

Програм дечјих едукативних радионица реализује се у сарадњи са школама на територији Општине. Намењен је пре свега ученицима основних и Средње школе. Од свог оснивања Центар за културу Гроцка организује ову врсту програма у различитим формама и на разноврсне теме. Оптимални број учесника по радионици је 12-20. Радионице се углавном састоје од 16 термина у трајању од 90 минута, који су методолошки разрађени на начин да полазнике упуте у основе технике и вештине које представљају. Пролећни циклус радионица траје током марта, априла и маја, а јесењи од септембра до децембра месеца. За ову врсту програма конкуришемо и код других фондова и донатора, а пре свега Секретаријата за омладину и спорт града Београда и Секретаријата за културу града Београда. Цене учешћа на радионици су стандардне, минималне и усвојене су од стране Управног одбора, при чему се субвенционишу деца из социјално угрожених породица и сл., а средства се користе за набавку материјала за рад.
Планиране су радионице за које постоји највеће интересовање:

- Ликовна радионица – по 2 радионице у пролећном и јесењем циклусу (за две основне школе, у Калуђерици „Милоје Васић“ и у Гроцкој „Илија Гарашанин“)

ТРИБИНСКИ ПРОГРАМ

Трибински програм је посвећен културном наслеђу на територији општине Гроцка и намењен становницима општине Гроцка, као и ученицима основних и средње школе.
Трибински програм се реализује у сарадњи са другим установама културе, музејима и културним организацијама на територији града Београда и Србије.
У оквиру сарадње са Центром за урбани развој и Музејом града Београда планиране су 4 трибине посвећене културној баштини и богатом наслеђу општине Гроцка.

Извор 07: ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ
Центра за културу Гроцка

У оквиру овог сегмента рада установе, планирано је аплицирање пројектним пријавама за јавна средства и додатно финансирање и суфинансирање које расписују домаћи извори као што су Секретаријати и Министраства.

1. МУЗИЧКИ ПРОГРАМ
Године 2018. настављамо са даљим профилисањем летњег музичког програма – музичког фестивала под називом Музичка башта. Програм је планиран током јуна, јула и августа месеца у дворишту/башти Ранчићеве куће у Гроцкој и Грочанској чаршији, или на платоу – летњој сцени ГО Гроцка. У програму учествују гости из земље и региона, а публици се представља мултикултурални приступ и музика различитих жанрова, са акцентом на аутентичном, етно и ауторском изразу који је најмање заступљен у јавном и медијском простору.
Планирано је до 8 концераа, у сарадњи са бојаном Ђорђевићем, директором и главним и одговорним уредником «Ринг Ринг» фестивала

2. КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ – едукативни програм
Традиционално настављамо са аплицирањем за средства која су намењена за рад едукативних радионица. Радионице су усмерене на становнике општине Гроцка и посебно на децу и младе, профилисане са едукативним садржајима.

3. ПРЕЗЕНТОВАЊЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ – Научно-истраживачки рад
Научно-истраживачки рад у смислу истраживања наслеђа, савремених уметничких израза и културних феномена на подручју општине Гроцка дефинисан је у оквиру Статута установе. Установа планира да за потребе културних истраживања, публиковања каталога и научних радова у сарадњи са надлежним установама културе на нивоу града Београда пројектним предлозима аплицира за средства којима би се финансирао рад на истраживању и презентовању културно-туристичке баштине и културних добара општине Гроцка.

***

КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКА ДЕЛАТНОСТ

Установа препознаје следеће тематске целине у оквиру сегмента рада на развоју културно-туристичке делатности, које ће током 2018. године бити реализоване у складу са могућностима, али их је потребно планирати.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ у оквиру културно-туристичке делатности

Издавачка делатност је неопходна као вид представљања, популарисања али и заштите културног наслеђа на територији општине, као и укупне промоције општине Гроцка, њених капацитета и културних добара. Издаваштво је неопходно за очување вредне културне баштине Гроцке и основ је будућег културног туризма.

1. Примарна издавачка делатност односи се на:
- културно-туристичку брошуру Гроцке, појединачне публикације итд.
2. Посебан сегмент издавачке делатности односио би се на:
- Издавање књига локалних аутора, као и промоције истих.
Центар за културу и општина Гроцка би наведеном делатношћу дали значајну подршку писцима и младим литерарним талентима са територије општине Гроцка.

СУВЕНИР ПРОГРАМ у оквиру културно-туристичке делатности
Сувенир програм организован у виду сувенир-понуде би уједно био и вид подршке уметницима са територије општине Гроцка који се баве ликовним и примењеним уметностима, али и један од предуслова за развој Културног туризма. У Гроцкој постоји потреба за оваквом врстом понуде, али за сада не постоји специјализовано место на коме се сувенир-програм може купити или изложити. Изналажење адекватног простора је један од планова за 2018. годину.
Сувенир-програм се може поделити на неколико целина:
- Штампани материјал (публикације, брошуре…)
- Израда сувенира са обележјима Гроцке: нотеси, магнети, честитке, отварачи…
- Уметнички предмети и радови уметника из локалне заједнице (комисиона продаја)

КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ као вид туристичке делатности
Културни туризам је уједно афирмација и подршка заштити наслеђа, културне и природне баштине, која промовише одрживост и могућност развоја Гроцке.
Кроз умрежавање са Туристичком организацијом Београда, излетничким друштвима и туристичким организацијама, у сарадњи са Општином и локалним спортско-рекреативним клубовима, у културно-туристичке обиласке потребно је укључити и актуелне, савремене садржаје као што је јахање, лов, риболов, тенис, кајакарство, обилазак природних дестинација. Гроцка поседује богате потенцијале за развој културног туризма, као и спортског туризма. Разноврсни културни ресурси Гроцке, локалитети, археолошка и историјска места, сам Центар за културу Гроцка смештен у Ранчићевој кући, изванредне природне лепоте Гроцке, спортски клубови и удружења, оправдавају честе и разноврсне излетничке посете Гроцкој.
- Стручна вођења општином Гроцка – Општина Гроцка обилује значајним споменицима културе, локалитетима и занимљивостима, које је потребно увезати излетничким маршрутама-понудама.
- Креирање маршрута на територији општине – Потребно је наставити умрежавање са Туристичким организацијама Београда и Србије започето у 2017. години, ка циљу креирања и заживљавања туристичких маршрута широм општине Гроцка.
- Излагање легата др Александра Костића у оквиру реновиране библиотеке „Илија Гарашанин“ – у сарадњи са општином Гроцка, у плану за 2018. годину је спровођење сталне музејске поставке у Гроцкој и излагање легата А. Костића у улазном простору реновиране библиотеке, чиме Гроцка добија музејску поставку и културно-туристичку атракцију и садржај. Простор је адаптиран у оквиру реновирања библиотеке, и током 2017. године опремљен витринама.

МАНИФЕСТАЦИЈЕ и фестивали

Центар за културу Гроцка је редован сарадник у мрежи општинских, градских, националних и глобалних манифестација. Центар за културу Гроцка се захваљујући сарадњи са својим Оснивачем, општином Гроцка, у оквиру својих могућности активно укључује у манифестације у локалној средини. Покровитељ и носилац бројних манифестација на територији општине је искључиво ГО Гроцка. Задатак Центра је да у сарадњи са општинском управом и надаље доприноси реализацији програмских целина и догађаја.
Општинске, градске, националне и глобалне манифестације: Центар се својим програмским целинама активно укључује у манифестације, као што су Дани културне баштине, Дани Београда, Светски дан књиге и читалаштва, Дечја недеља, Грочанске свечаности…

Центар за културу Гроцка
директор
Зорица Атић,
дипл. историчар уметности

 

Повезани садржај

18јануар2023
Изложба дечјих радова ЛИКОВНО ПУТОВАЊЕ 2022.

Изложба дечјих радова ЛИКОВНО ПУТОВАЊЕ 2022.

18 јануар 2023

Групна изложба дечјих радова „ЛИКОВНО ПУТОВАЊЕ 2022“, биће отворена у четвртак, 26. јануара у 18 часова у Ранчићевој кући, галерији Центра за културу Гроцка.