ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА ЗА 2019. ГОДИНУ

08. јануар 2019.

 


Рад Центра за културу Гроцка се у 2019. години реализује у следећим програмским целинама и сегментима:


I Галеријски програм Центра за културу Гроцка:

- Галеријски излагачки програм на годишњем нивоу

- Ликовни конкурси

II Кустоски програм Центра за културу Гроцка:

- Стручна вођења галеријом Центра за културу Гроцка

- Стручна вођења Ранчићевом кућом и Легатом др Александра Костића ГО Гроцка

III Едукативни програм Центра за културу Гроцка:

- Путујући сајам књига

- Креативне радионице

IV Трибински програм

- Предавања

- Књижевне трибине

V Музички програм Центра за културу Гроцка:

- „Музичка башта“ - концерти  

- Сарадња са ОМШ „Невена Поповић“ из Гроцке

VI Пројектне активности

У оквиру јавних позива за достављање предлога пројеката конкуришемо за средства намењена за основну делатност установе, тј. финансирање програмских активности и делатности културе.

VII Културно-туристичка делатност

- Издавачка делатност

Културни туризам – линије културе

- Сувенир-програм

VIII Манифестације (установа се укључује у програме свога оснивача, ГО Гроцка)

 

Полазишта рада Центра за културу Гроцка за 2019. годину:

- потреба да се суграђанима пружи осећај припадања локалној заједници кроз културу, културни туризам и уметност, 
- потреба интегрисања културног развоја локалне заједнице у дугорочни социо-економски развој,

- видљивост и присутност градске општине Гроцка на културној мапи Београда и Републике Србије.

 

Програми, као основна делатност Центра за културу Гроцка, током 2019. године  осмишљени су на основу неколико принципа и стратешких циљева:

 • Креирање публике и културне заједнице

 • Едукација публике различитих узраста

 • Покривеност програмима већег дела територије општине

 • Сарадња са школама, установама и удружењима

 • Посебна циљна група су деца и млади

 • Видљивост и присутност (у локалној средини и шире, као и на регионалном нивоу)

 • Регионална и међународна сарадња 

 • Учешће локалних стваралаца и заједнице у програмским активностима

 • Ефикасно коришћење ресурса

 • Професионални стандард квалитета програма

 • Развијање предуслова за развој културног туризма и културно-туристичких делатности

 • Ширење делокруга и ресурса рада

 

I   ГАЛЕРИЈСКИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

-        ГАЛЕРИЈСКИ ИЗЛАГАЧКИ ПРОГРАМ

Ликовно-изложбени програм организован је у галеријском простору Ранчићеве куће у Гроцкој. Планирано је укупно 17 излагачких термина.

Стручни Савет галерије у саставу Јелена Хинић (иконописац, историчар уметности), Мика Ловре (сликар) и Зорица Атић (историчар уметности) одабрао је 10 жирираних излагача на основу спроведеног јавног конкурса, и одобрио четири тематске групне изложбе намењене афирмацији уметника Гроцке и едукацији деце и младих. Поред наведених, планирани су и гостујући термини у галерији Центра за културу Гроцка.

Свака изложба праћена је плакатима и позивницама, док су групне изложбе праћене и каталозима. Изложбе трају од две до три недеље, галерија обезбеђује ПР активност и сву потребну помоћ и подршку приликом поставке.

Годишњи галеријски програм током 2019. се састоји од укупно 17 изложбених термина. У Ранчићевој кући излажу:

18. јануар

„3 објектива“, Томислав Петернек, Игор Мандић, Горан Кукић

08. фебруар

Ивана Блечић Стефановић и Вељко Вученовић

01. март

Владимир Петровић

22. март

Марко Црнобрња

12. април

Групна изложба студената одсека за вајарство Факултета примењених уметности Универзитета у Београду

10. мај

Оливера Милуновић

31. мај

Давид Вартабедијан

21. јун

Стефан Милојевић и Кристина Радосављевић

19. јул

„Стваралачка Гроцка“, групна изложба по конкурсу

09. август

Милорад Степанов

06. септембар

Гостујућа изложба - 34. Графичка колонија, Смедерево

20. септембар

„Моје окружење“, групна изложба по конкурсу, Дани европске баштине

11. октобар

Драган Крмар

01. новембар

22. Ликовна колонија ГО Гроцка, изложба радова

22. новембар

Предраг Лојаница

13. децембар

„Ликовно путовање 2019“, групна изложба дечјих радова

25. децембар

„Варошки салон“, групна  празнична  изложба по конкурсу

Током 2019. године биће приказане традиционалне групне изложбе посвећене локалним ствараоцима, раду деце и младих  и промоцији културне баштине Гроцке под називима „Моје окружење“ и „Стваралачка Гроцка“. Савет галерије је оставио простора за годишњу групну изложбу дечјих радова Ликовно путовање насталих на Ликовној радионици установе.

У оквиру галеријског програма омогућени су термини за реализацију групних и едукативних Путујућих изложби/гостујућих поставки са другим установама културе, као и групну новогодишњу продајну изложбу „Варошки салон“у Ранчићевој кући, која се по други пут реализује у галеријском простору Центра за културу Гроцка уочи Новогодишњих празника у 2018/2019. години.

Установа истиче сарадњу са Центром за културу Смедерево, у оквиру које гостују радови настали на Графичкој колонији Смедерева, а посебно сарадњу која је успостављена за 2019. годину са Факултетом примењених уметности Универзитета у Београду, и гостујућу изложбу студената завршних година Одсека за вајарство.

У оквиру галерисјког програма од 2015. године гостује и изложба радова са Ликовне колоније ГО Гроцка, оснивача Центра за културу Гроцка.

У процесу прегледања конкурсног материјала чланови Савета су се руководили излагачком политиком Ликовне галерије, пропозицијама Конкурса,  актуелним токовима у визуелној култури и продукцијом на домаћој сцени, као и споменичким својствима Ранчићеве куће, галеријског простора установе. У избору уметничких предлога за програм наредне излагачке сезоне Савет је уважио индивидулни приступ уметника различитих генерација, личну поетику и медије изражавања, водећи рачуна о реалним могућностима и ограничењима институције у реализацији програма, а који се односе на техничке, програмске, организационе итд. услове рада.

Комисија сматра да ће избор уметника и медија којим владају на прави начин представити излагачку праксу галеријског простора Ранчићеве куће Центра за културу Гроцка, и уједно на адекватан начин представити локалној публици актуелну сцену визуелних уметности.

-        ЛИКОВНИ КОНКУРСИ

Програм је осмишљен као подршка стваралаштву и креативним потенцијалима становника општине Гроцка. Циљ програма је и умрежавање са локалном заједницом, јачање њених културних капацитета и креирање културне заједнице. Програм обухвата укупно 3 ликовна конкурса - 2 намењена одраслим ствараоцима и 1 за децу и младе.

 1. Ликовни конкурс - групна изложба радова  «Стваралачка Гроцка» намењена ствараоцима са територије општина Гроцка.
 2. Ликовни конкурс «Моје окружење» који прати европску манифестацију «Дани културне баштине» у сарадњи са Секретаријатом за привреду града Београда – конкурс је намењен деци и младима, ученицима школа са територије општине Гроцка, са темама из културе и екологије. Жири ће награђеним ученицима доделити захвалнице и пригодне награде.
 3. Ликовни конкурс – групна изложба радова «Варошки салон» у склопу новогодишњег програма установе, уведен у циљу обогаћивања и разноврсности понуде локалном становништву.

 

II  КУСТОСКИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

-        СТРУЧНА ВОЂЕЊА  ГАЛЕРИЈОМ

Програм је намењен: ученицима средње и основних школа са територије општине Гроцка, полазницима предшколских установа, као и туристичким групама, излетницима и групним посетама. Циљ програма је представљање актуелних изложбених поставки самосталних и групних изложби у оквиру галеријског програма Установе у Ранчићевој кући, и упознавање посетилаца са ликовном сценом данашњице.

-        СТРУЧНА ВОЂЕЊА РАНЧИЋЕВОМ КУЋОМ И ЛЕГАТОМ ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА – ГО ГРОЦКА

Програм је намењен: ученицима средње и основних школа са територије општине Гроцка, полазницима предшколских установа, као и туристичким групама, излетницима и групним посетама.

Програм подразумева стручна и кустоска вођења Ранчићевом кућом, заштићеним спомеником културе од великог значаја, у циљу упознавања посетилаца, као и становника општине Гроцка са културном баштином локалног поднебља, са посебним освртом на едукацију деце и младих општине.

Новина: Установа је крајем 2018. године као припрему за културно-туристичку сезону 2019. увела кустоски пакет вођења за групне посете који обухвата Ранчићеву кућу, Грочанску чаршију и Легат др Александра Костића.

 

III  ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

-         ПУТУЈУЋИ САЈАМ КЊИГА

Програм реализујемо у мају месецу, у сарадњи са Народном библиотеком Србије, Библиотеком града Београда, водећим домаћим издавачима, основним школама са територије општине Гроцка у насељима Гроцка, Винча и Калуђерица. Програм има за циљ да се ученицима приближи књига и издаваштво данас. Програм путујући сајам књига „Волим да читам“ траје 10 радних дана у пролећном циклусу и обухвата међународни Светски дан књиге и ауторских права, 23. април.

-         КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ

Програм дечјих едукативних радионица реализује се у сарадњи са школама на територији Општине. Намењен је пре свега ученицима основних и Средње школе. Од свог оснивања Центар за културу Гроцка организује ову врсту програма у различитим формама и на разноврсне теме. Оптимални број учесника по радионици је 12-20. Радионице се углавном састоје од 16 термина у трајању од 90 минута, који су методолошки разрађени на начин да полазнике упуте у основе технике и вештине које представљају.

Пролећни циклус радионица траје током марта, априла и маја, а јесењи од септембра до децембра месеца. За ову врсту програма установа конкурише и код других фондова и донатора, а пре свега Секретаријата за омладину и спорт града Београда и Секретаријата за културу града Београда. Цене учешћа на радионици су стандардне, минималне и усвојене су од стране Управног одбора, при чему се субвенционишу деца из социјално угрожених породица, а средства се користе за набавку материјала за рад.

Планиране су радионице за којима постоји највеће интересовање и највећа потреба, а то су Ликовна, Археолошка радионица, и Пројектна радионица:

Ликовна радионица се организује у пролећном и јесењем циклусу у две основне школе на територији ГО Гроцка (Калуђерица, „Милоје Васић“, у Гроцкој „Илија Гарашанин“), по две радионице у сваком циклусу. Радионицу у Гроцкој води сликарка Марион Дедић, а у Калуђерици сликарка Мика Ловре.

Археолошка радионица у сарадњи са Музејом града Београда намењена је деци и младима, у циљу ширења свести о значају културно и археолошког наслеђа са територије ГО Гроцка, као и упознавања са археологијом као науком и делатношћу археолога. Обрађиваће се археолошки материјал из депоа Музеја града Београда који потиче са локалитета Ранчићева кућа, након чега може бити изложбне у оквиру изложбе. Археолози који ће спровести радионицу су др Милош Спасић, виши кустос, и Драгана Стојић, кустос.

Пројектна радионица се реализује у матичном простору установе у пролећном циклусу. У оквиру оспособљавања младих за пројектне делатности, Установа организује пројектну радионицу на којој се овладава вештинама писања предлога пројеката.

- Ликовна радионица за две основне школе ГО Гроцка – укупно 4 тромесечне радионице.

- Археолошка радионица за младе са територије ГО Гроцка  

- Пројектна радионица за младе са територије града Београда  

 

IV  ТРИБИНСКИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

Трибински програм је посвећен културном наслеђу на територији општине Гроцка и намењен становницима општине Гроцка, као и ученицима основних и средње школе.

Трибински програм се реализује у сарадњи са установама образовања и културе, музејима, културним организацијама на територији града Београда и Србије, ГО Гроцка, као и са књижевницима и др. истакнутим појединцима.

-        У оквиру сарадње са Центром за урбани развој и Музејом града Београда планиране су 4 трибине посвећене културној баштини и богатом наслеђу општине Гроцка.

-        У оквиру сарадње са ГО Гроцка, планирано је 5 књижевних трибина.

 

V   МУЗИЧКИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

Године 2019. настављамо са даљим профилисањем летњег музичког програма – музичког фестивала под називом Музичка баштаПрограм је планиран током јуна, јула и августа месеца у дворишту/башти Ранчићеве куће у Гроцкој и Грочанској чаршији, и/или на платоу – летњој сцени ГО Гроцка.

У програму учествују гости из земље и региона, а публици се представља мултикултурални приступ и музика различитих жанрова, са акцентом на аутентичном, етно и ауторском изразу који је најмање заступљен у јавном и медијском простору.

Планирано је више концерата, у сарадњи са музичким уредником Бојаном Ђорђевићем, директором и главним и одговорним уредником «Ринг Ринг» фестивала.

 

VI   ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

У оквиру овог сегмента рада установе, планирано је аплицирање предлозима пројеката за јавна средства и додатно финансирање и суфинансирање које расписују домаћи извори као што су Секретаријати и Министарства.

1. МУЗИЧКИ ПРОГРАМ

Године 2018. настављамо са даљим профилисањем летњег музичког програма – музичког фестивала под називом Музичка баштаПрограм је планиран током јуна, јула и августа месеца у дворишту/башти Ранчићеве куће у Гроцкој и Грочанској чаршији, или на платоу – летњој сцени ГО Гроцка. У програму учествују гости из земље и региона, а публици се представља мултикултурални приступ и музика различитих жанрова, са акцентом на аутентичном, етно и ауторском изразу који је најмање заступљен у јавном и медијском простору.

2. КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ – едукативни програм

 Традиционално настављамо са аплицирањем за средства која су намењена за рад едукативних радионица. Радионице су усмерене на становнике општине Гроцка и посебно на децу и младе, профилисане са едукативним садржајима.

3. ПРЕЗЕНТОВАЊЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ и Научно-истраживачки рад

Научно-истраживачки рад дефинисан је у оквиру Статута установе у смислу истраживања наслеђа, савремених уметничких израза и културних феномена на подручју општине Гроцка. Установа планира да за потребе културних истраживања, публиковања каталога и научних радова у сарадњи са надлежним установама културе на нивоу града Београда пројектним предлозима аплицира за средства којима би се финансирао рад на истраживању и презентовању културно-туристичке баштине и културних добара општине Гроцка. Посебно место у презентовању културне баштине заузима дигитализација Легата др Александра Костића – ГО Гроцка.
           

VII  КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКА ДЕЛАТНОСТ
Установа препознаје следеће тематске целине у оквиру сегмента рада на развоју културно-туристичке делатности. Ове делатности ће током 2019. године бити реализоване у складу са могућностима и ресурсима установе, али их је потребно планирати.

-        ИЗДАВАЧКА  ДЕЛАТНОСТ у оквиру културно-туристичке делатности

Издавачка делатност је неопходна као вид представљања, популарисања али и заштите културног наслеђа на територији општине, као и укупне промоције општине Гроцка, њених капацитета и културних добара. Издаваштво је неопходно за очување вредне културне баштине Гроцке и основ је будућег културног туризма.

1. Примарна издавачка делатност:

- културно-туристичке брошуре Гроцке, каталози, појединачне публикације итд.

Израду штампаног материјала покровима трошковима дизајна и штампе исказаним у оквиру одељака Манифестације.

 2. Посебан сегмент издавачке делатности:

- Издавање књига локалних аутора, као и промоције истих.

Центар за културу и општина Гроцка би наведеном делатношћу дали значајну подршку писцима и младим литерарним талентима са територије општине Гроцка.

-        СУВЕНИР ПРОГРАМ у оквиру културно-туристичке делатности

Сувенир програм организован у виду сувенир-понуде би уједно био и вид подршке уметницима са територије општине Гроцка који се баве ликовним и примењеним уметностима, али и један од предуслова за развој Културног туризма. У Гроцкој постоји потреба за оваквом врстом понуде, али за сада не постоји специјализовано место на коме се сувенир-програм може купити или изложити.

Сувенир-програм се може поделити на неколико целина:

-        Штампани материјал  за потребе репрезентације (публикације, брошуре...)

Израду штампаног материјала покровима трошковима дизајна и штампе исказаним у оквиру одељака Манифестације.

-        Израда сувенира са обележјима Гроцке за потребе репрезентације -  сувенир-предмети, магнети, честитке, отварачи…

Израду штампаног материјала покровима трошковима израде и материјала исказаним у оквиру одељака Манифестације.

-        Уметнички предмети и радови уметника из локалне заједнице (комисиона продаја)

Одабир простора и оспособљавање галерије-сувенирнице неопходно је реализовати у сарадњи са Оснивачем – општином Гроцка. Сувенир програм и галерија-сувенирница Установи и Општини у перспективи могу да донесу сопствене приходе, али такође и сарадњу и умрежавање са локалном заједницом, као и ширење мреже посетилаца и публике.

-        КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ 

Потребно је стратешко планирање и развој културног туризма. Кључно је партнерство, јер је велики број чинилаца укључен у културни туризам - Општина, институције културе, образовне институције и институције заштите баштине, појединци, домаћинства, мала привреда. Културни туризам је уједно афирмација и подршка заштити наслеђа, културне и природне баштине, која промовише одрживост и могућност развоја Гроцке.   

Кроз умрежавање са Туристичком организацијом Београда, излетничким друштвима и туристичким организацијама, у сарадњи са Општином и локалним спортско-рекреативним клубовима, у културно-туристичке обиласке потребно је укључити и актуелне, савремене садржаје као што је јахање, лов, риболов, тенис, кајакарство, обилазак природних дестинација. Гроцка поседује богате потенцијале за развој културног туризма, као и спортског туризма. Разноврсни културни ресурси Гроцке, локалитети, археолошка и историјска места, сам Центар за културу Гроцка смештен у Ранчићевој кући, изванредне природне лепоте Гроцке, спортски клубови и удружења, оправдавају честе и разноврсне излетничке посете Гроцкој.

Имајући у виду већ наведено, неопходно је да се Општина Гроцка и Центар за културу још више огласе и буду и надаље видљиви у мрежи градских и републичких туристичких, културних, јавних и образовних тела и институција.

-        Стручна вођења општином Гроцка - Општина Гроцка обилује значајним споменицима културе, локалитетима и занимљивостима, које је потребно увезати излетничким маршрутама-понудама Туристичкој организацији Србије и Београда, удружењима и агенцијама, као и појединцима.

-        Креирање маршрута на територији општине - Потребно је наставити  умрежавање са Туристичким организацијама Београда и Србије као и Удружењем туристичких водича Србије започето у 2017. и нарочито у 2018. години, у циљу даљег креирања и заживљавања туристичких маршрута широм општине Гроцка.

-        Легат др Александра Костића у оквиру реновиране библиотеке „Илија Гарашанин“ – у сарадњи са општином Гроцка, током 2018. године је спроведена стална музејска поставка у Гроцкој и излагање легата А. Костића у простору реновиране библиотеке, чиме је Гроцка добила музејску поставку и културно-туристичку атракцију и садржај.  Простор је обновљен у оквиру обнове Грочанске чаршије 2016. године, а током 2017. године је опремљен витринама. Задатак за 2019. годину је промовисање легата, израда брошура, као и дигитализација његовог садржаја.

-        Израда туристичке сигнализације – информативних табли и путоказа: ТОБ је недостатак путоказа и туристичке сигнализације констатовао као битан предуслов за развој туризма. Резултати истраживања наводе да су туристи као велику мањкавост града Београда означили управо недостатак туристичких информација, путоказа и туристичких табли.

 

VIII   МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Центар за културу Гроцка је редован сарадник у мрежи општинских, градских, националних и глобалних манифестација. Центар за културу Гроцка се захваљујући квалитетној и професионалној сарадњи са својим Оснивачем, Градском општином Гроцка, у оквиру својих могућности активно укључује у готово све манифестације у локалној средини. Покровитељ и носилац бројних манифестација на територији општине је искључиво ГО Гроцка. Задатак Центра је да у сарадњи са општинском управом и надаље доприноси реализацији програмских целина и догађаја.

Општинске, градске, националне и глобалне манифестације:

Центар за културу се својим програмским целинама описаним у одељцима I-VII активно укључује у манифестације, као што су Дани културне баштине, Дани Београда, Светски дан књиге и читалаштва, Дечја недеља, Дани Дунава...

Манифестације Градске општине Гроцка - Током 2018. године Центар за културу биће сарадник следећим манифестацијама и пратећим програмима које ће се реализовати на територији општине Гроцка:

1. Пратећи програми које организује Градска општина Гроцка - обухватају бројне празничне програме и манифестације током 2019. године намењене свим узрастним категоријама становништва (Новогодишња чаролија, Улица отвореног срца, Бадње вече, Пливање за часни крст, Дани трешње, Мото скуп, Сајам хортикултуре, Сајам зимнице..).

2. Културно-туристичка манифестација „Грочанске свечаности“ у организацији Градске општинe Гроцка:

У оквиру Грочанских свечаности 2015., 2016. и 2017. године остварена је квалитетна сарадња у станове са оснивачем – градском општином Гроцка, а на добробит локалне заједнице и представљања културних капацитета Гроцке широј јавности. 

 

 

 

Повезани садржај

08децембар2023
Диван-трибина „ЧАЈАНКА СА ПОРОДИЦОМ КОСТИЋ“

Диван-трибина „ЧАЈАНКА СА ПОРОДИЦОМ КОСТИЋ“

08 децембар 2023

Добродошли у Ранчићеву кућу на диван трибину „ЧАЈАНКА СА ПОРОДИЦОМ КОСТИЋ“ новинарке Смиљане Попов „Београд за почетнике“, у петак, 15. децембра у 17 часова.