РЕЗУЛТАТИ ГОДИШЊЕГ КОНКУРСА за излагачку сезону 2024. године

12. децембар 2023.

 

Галерија Ранчићева кућа

РЕЗУЛТАТИ ГОДИШЊЕГ КОНКУРСА за излагачку сезону 2024. године

 

Ликовни савет Центра за културу Гроцка је заседао и определио годишњи галеријски програм установе за 2024. годину. Галеријски програм се састоји од укупно 14 изложбених термина, од чега: самосталних изложби 7, гостујућих изложби 1, традиционалних групних поставки 6.

У процесу жирирања пристиглог конкурсног материјала чланови Ликовног савета установе су се руководили излагачком политиком Галерије Ранчићева кућа, пропозицијама Конкурса, актуелним токовима у визуелној уметности, продукцијом на домаћој сцени, споменичким својствима Ранчићеве куће, као и условима рада и могућностима простора.

Ликовни савет се одлучио за 7 самосталних излагачких термина за које је процењено да су адекватно промишљени у односу на програмски профил галерије, димензије простора, излагачке витрине и специфичан простор Ранчићеве куће, споменика културе од великог значаја за Републику Србију.

Такође, опредељен је 1 термин за гостујућу изложбу (која се реализује у мрежи сарадње са установама културе, струковним удружењима итд), као и 6 термина за традиционалне групне изложбе установе.


* САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ У 2024. ГОДИНИ (7 изложби)

1. Маја Веселиновић

2. Бранко Боловић

3. Светлана Јовановић

4. Анђела и Предраг Милошевић

5. Ивана Блечић Стефановић

6. Славко Крунић

7. Владислава Крстић

- Татјана Иванишевић Радојковић (резервни термин)

 

Редослед излагања биће накнадно утврђен.

Напомена: У случају непредвиђених околности и/или спречености аутора за реализацију самосталног термина изложбе, Савет галерије задржава право да се одлучи за уметника у оквиру тзв. резервног термина, као и по позиву.


* ГОСТУЈУЋЕ ИЗЛОЖБЕ У 2024. ГОДИНИ (1 изложба) - програм сарадње са установама културе и јавним сектором:

- Групна изложба радова студената завршне године Факултета примењених уметности Универзитета уметности у Београду, одсек примењено вајарство.


* ИЗЛОЖБЕ УСТАНОВЕ У 2024. ГОДИНИ (6 изложби) - традиционалне групне и ауторске изложбе:

 - Стваралачка Гроцка, изложба стваралаца са територије општине Гроцка

- Ликовно путовање, изложба дечијих радова насталих на Ликовној радионици установе

- Варошки салон, новогодишња изложба

- Креирај разгледницу, конкурсна изложба дечијих радова са територије општине Гроцка

- Ликовна колонија ГО Гроцка, групна изложба

- Изложба Центра за културу Гроцка - „Проф. др Александар Ђ. Костић“

Селектоване изложбе уметника одабране су са циљем да укажу на могуће естетике и различите ангажованости (које показују индивидуалност и разноврсност приступа ликовним медијима), баш као и заокружен идејни концепт.

Савет је уважио потребе локалне средине за едукацијом публике те је предност дата уметничким предлозима са индивидуалним приступом уметника, наглашеном личном поетиком, различитим ликовним техникама, водећи рачуна о могућностима галеријског простора и његовим специфичностима (као што су технички, програмски, организациони, просторни услови, и др.).

Комисија је посебно вредновала пријаве које укључују интеракцију са особеним споменичким идентитетом и амбијентом Ранчићеве куће, у циљу представљања уметности и њених изражајних могућности локалној заједници.

Међусобне обавезе биће дефинисане накнадно.

Најчешћа пракса је да Установа обезбеђује галеријски простор, ПР активност, штампу каталога, позивница и флајера, по потреби текст за каталог, као и поставку изложбе, док уметници сносе трошкове превоза радова, репрезентације приликом отварања поставке и прилажу један рад по свом избору у збирку установе.

Ликовни савет установе Центра за културу Гроцка радио је у саставу: др ум. Анамарија Вартабедијан, сликар, проф. Зоран Ивановић, вајар, Зорица Атић, историчар уметности – кустос.

 

 

Повезани садржај