Упознајте ПAНИЋЕВУ КУЋУ у Гроцкој, културно добро заштићено 1966. године

11. новембар 2021.

 

На предлог Завода за заштиту споменика културе града Београда Влада Србије донела је одлуку о утврђивању мера заштите, заштићене околине и мера заштите заштићене околине споменика културе Панићева кућа у Гроцкој.

Овај споменик културе је утврђен 1966. године за културно добро, али правним прописима решење о заштити елаборат није садржао мере заштите, те су овом приликом урађени предлог мера заштите, као и границе заштићене околине.
 
 
 Репортажа се може прочитати и на порталу БЕОИНФО

 

Повезани садржај