ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА ЗА 2022. ГОДИНУ

04. јануар 2022.

 

Полазишта рада Центра за културу Гроцка за 2022. годину:

- интегрисање суграђана у локалну заједницу кроз едукацију, културу, културни туризам и уметност;

- интегрисање културног развоја локалне заједнице у (дугорочни) социо-економски развој; - рад на промоцији програмских садржаја културе и културне баштине;

- рад на дигитализацији садржаја културе и културне баштине;

- видљивост и присутност општине Гроцка на културној мапи Града Београда и Републике Србије.

Имајући у виду наведено, Установа у свом раду наглашава и унапређује следеће аспекте - рационално и сврсисходно коришћење и управљање објектима, опремом и људским капацитетима, отвореност и доступност програма за суграђане, иновације у свим сегментима рада, доступност информација о свим аспектима рада, промовисање и очување културне баштине, као и културне разноликости и мултикултуралности, повећање капацитета за рад са новом публиком (како са становницима тако и са туристима/посетиоцима), спровођење савремених програма  културе у којима је баштина (укључујући и богато природно и културно наслеђе) елемент узајамног разумевања и елемент промоције Општине, присуство садржајима културе у јавном простору Општине и Града, као и укључивање у програме у Србији и региону.

Програми, као основна делатност Центра за културу Гроцка, осмишљени су на основу неколико принципа и стратешких циљева:

 • Видљивост и присутност у локалној средини и шире
 • Ефикасно и рационално коришћење ресурса
 • Професионални стандард квалитета програма
 • Развијање предуслова за развој културног туризма и културно-туристичких делатности
 • Рад на промоцији културне баштине
 • Ширење делокруга и ресурса рада
 • Едукација публике различитих узраста
 • Креирање публике и отворене културне заједнице
 • Покривеност програмима већег дела територије општине
 • Сарадња са школама, установама и удружењима
 • Деца и млади као посебна циљна група
 • Регионална и међународна сарадња 
 • Учешће локалних стваралаца / заједнице у програмским активностима

Програми у 2022. години реализују се у следећим програмским целинама и сегментима:

I Галеријски програм Центра за културу Гроцка:

- Галеријски излагачки програм на годишњем нивоу

- Ликовни конкурси установе

II Кустоски програм Центра за културу Гроцка:

- Стручна вођења галеријом/изложбама Центра за културу Гроцка

- Стручна вођења Ранчићевом кућом, заштићеним културним добром Србије  

- Стручна вођења Легатом др Александра Костића - ГО Гроцка

- Едукативна тура Гроцком - стручна вођена Ранчићевом кућом, Легатом др Александра Костића и Грочанском Чаршијом

III Едукативни програм Центра за културу Гроцка:

- Ликовне радионице

- Креативне радионице

- Предавања – дигитални и едукативни дивани

IV Трибински програм

- Обуке, тренинзи

- Књижевне трибине

- Дигиталне трибине

V Музички програм Центра за културу Гроцка:

- „Музичка башта“ – летњи фестивал, концерти  

- Сарадња са музичким образовним установама

VI Пројектне активности

У оквиру јавних позива за достављање предлога пројеката установа конкурише и аплицира за средства намењена за основну делатност установе, тј. финансирање програмских активности и делатности културе.

VII Промоција рада установе и културне баштине Гроцке

Промотивни садржаји и активности се односе на континуирани рад на медијској видљивости Установе и њених програма, баш као и на промоцију културне баштине и других капацитета општине Гроцка – емисије, вести, најаве, репортаже...

VIII Културно-туристичка делатност

- Издавачка делатност – израда и штампа брошура, публикација 

- Промотивни културни туризам – израда и штампа промотивног материјала

- Сувенир-програм – ауторски сувенир-предмети са обележјима Гроцке

IX Манифестације (установа се укључује у програме свога оснивача, ГО Гроцка, као и националне и светске манифестације)

- Грочанске свечаности

- Пратеће манифестације ГО Гроцка током године – Сајам зимнице, Сајам Хортикултуре...

- Манифестације Дани европске баштине, Дани Београда...

Извор 01 - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

I   ГАЛЕРИЈСКИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

1. ГАЛЕРИЈСКИ ИЗЛАГАЧКИ ПРОГРАМ

Ликовно-изложбени програм организован је у галеријском простору Ранчићеве куће у Гроцкој. Планирано је укупно 13 излагачких термина.

Стручни Савет галерије у саставу проф. Зоран Ивановић (дипл. вајар), др ум. Анамарија Вартабедијан (доктор уметности) и кустос Зорица Атић (дипл. историчар уметности) одабрао је укупно 7 жирираних излагача на основу спроведеног јавног конкурса, и одобрио 7 тематских групних изложби намењених афирмацији уметника Гроцке и едукацији деце и младих.

Свака изложба праћена је плакатима, позивницама и каталозима. Изложбе трају од две до три недеље, галерија обезбеђује ПР активност, као и поставку изложбе.

На конкурсни позив за излагање у галерији Центра за културу Гроцка током предстојеће излагачке сезоне 2022. године, пристигло је укупно 34 предлога. Ликовни савет Центра за културу Гроцка је заседао и определио годишњи галеријски програм установе за 2022. годину. Галеријски програм се састоји од укупно 13 изложбених термина, од чега: самосталних изложби 7, гостујућих 2, традиционалних групних 4.

У процесу жирирања пристиглог конкурсног материјала чланови Ликовног савета установе су се руководили излагачком политиком Галерије Ранчићева кућа, пропозицијама Конкурса, актуелним токовима у визуелној уметности, продукцијом на домаћој сцени, споменичким својствима Ранчићеве куће, као и условима рада у актуелној ситуацији.

Ликовни савет се одлучио за 7 самосталних излагачких термина за које је процењено да су адекватно промишљени у односу на програмски профил галерије, димензије простора, излагачке витрине и специфичан простор Ранчићеве куће, споменика културе од великог значаја за Републику Србију, док су 3 пријаве задржане у форми резервног излагачког концепта, уколико се укаже могућност за излагање, односно, уколико не буде могућности за реализацију додељених термина.

Такође, опредељена су и 2 термина за гостујуће изложбе (које се традиционално реализују у сарадњи са установама културе, струковним удружењима итд), као и 4 термина за традиционалне групне изложбе установе.

* САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ У 2022. ГОДИНИ (7 изложби):

Ликовни савет се одлучио за пријаве, за које је процењено да су адекватно промишљене у односу на програмски профил галерије, димензије простора, излагачке витрине и специфичан простор Ранчићеве куће, споменика културе од великог значаја за Републику Србију. Редослед излагања биће накнадно утврђен:

Александар Спасић, Лесковац

- мр ум. Љубинка Буба Ђурђевић, Београд

Ненад Зељић, Београд

Милица Живадиновић, Београд

Софија Ракиџић, Београд

Биљана Михајловић, Београд

Иван Максимовић, Приштина

Резервни термини:

- др ум. Вера Марковић

Ивана Давидовић Ивезић

Филип Ристић, Штрпце КиМ

Напомена: У случају спречености аутора за реализацију самосталног термина изложбе, Савет галерије задржава право да се одлучи за уметника назначеног у оквиру тзв. резервног термина, и по позиву.

ГОСТУЈУЋЕ ИЗЛОЖБЕ У 2022. ГОДИНИ (2 изложбе) - програм сарадње са установама културе и јавним сектором:

Друштво конзерватора Србије, обележавање јубиларних 50 година од оснивања.

Институт за хистологију и ембриологију, Медицински факулттет Универзитета у Београду, проф др Нела Пушкаш – „Проф. др Александар Ђ. Костић“.

* ГРУПНЕ ИЗЛОЖБЕ У 2022. ГОДИНИ (4 изложбе), планиране су традиционалне групне изложбе:

Стваралачка Гроцка, изложба стваралаца са територије општине Гроцка

Ликовно путовање, изложба дечијих радова насталих на Ликовној радионици установе

Варошки салон, новогодишња изложба

Ликовна колонија ГО Гроцка, групна изложба текуће продукције

Селектоване изложбе уметника одабране су са циљем да укажу на могуће естетике и различите ангажованости (које показују индивидуалност и разноврсност приступа ликовним медијима), баш као и заокружен идејни концепт.

Савет је уважио потребе локалне средине за едукацијом публике те је предност дата уметничким предлозима са индивидуалним приступом уметника, наглашеном личном поетиком, различитим ликовним техникама, водећи рачуна о могућностима галеријског простора и његовим специфичностима (као што су технички, програмски, организациони, просторни услови, и др.).

Комисија је посебно вредновала пријаве које укључују интеракцију са особеним споменичким идентитетом и амбијентом Ранчићеве куће, у циљу представљања уметности и њених изражајних могућности локалној заједници.

Један од закључака комисије јесте и да неки од предлога нису адекватно промишљени у односу на простор Ранчићеве куће, у смислу могућности и карактеристика излагачког простора, почев од неадекватног формата и техничких могућности реализације.

Међусобне обавезе биће дефинисане накнадно.

Најчешћа пракса је да Установа обезбеђује галеријски простор, ПР активност, штампу каталога, позивница и флајера, по потреби текст за каталог, као и поставку изложбе, док уметници сносе трошкове превоза радова, репрезентације приликом отварања поставке и прилажу један рад по свом избору у збирку установе.

У процесу прегледања конкурсног материјала чланови Савета су се руководили излагачком политиком Ликовне галерије, пропозицијама Конкурса,  актуелним токовима у визуелној култури и продукцијом на домаћој сцени, као и споменичким својствима Ранчићеве куће, галеријског простора установе. У избору уметничких предлога за програм наредне излагачке сезоне Савет је уважио индивидулни приступ уметника различитих генерација, личну поетику и медије изражавања, водећи рачуна о реалним могућностима и ограничењима институције у реализацији програма, а који се односе на техничке, програмске, организационе итд. услове рада.

Комисија сматра да ће избор уметника и медија којим владају на прави начин представити излагачку праксу галеријског простора Ранчићеве куће Центра за културу Гроцка, и уједно на адекватан начин представити локалној публици актуелну сцену визуелних уметности.

Трошковима покривамо штампу каталога/позивница/плаката, ауторске текстове за каталоге, поставку изложби, графички дизајн и припрему за штампу  каталога и промо материјала.

2. ЛИКОВНИ КОНКУРСИ

Програм је осмишљен као подршка стваралаштву и креативним потенцијалима становника општине Гроцка. Циљ програма је и умрежавање са локалном заједницом, јачање њених културних капацитета и креирање културне заједнице. Програм обухвата укупно 2 ликовна конкурса намењена одраслим ствараоцима и за младе.

 1. Ликовни конкурс - групна изложба радова Стваралачка Гроцка намењена ствараоцима са територије општина Гроцка.
 2. Ликовни конкурс - групна изложба радова Варошки салон у склопу новогодишњег програма установе; Програм је уведен у циљу обогаћивања и разноврсности понуде локалном становништву и подршке стваралаштву и националној уметничкој сцени.

Трошковима покривамо штампу каталога/позивница/плаката, ауторске текстове за каталоге, поставку изложби, графички дизајн и прелом каталога и промо материјала.

II  КУСТОСКИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

1. СТРУЧНА ВОЂЕЊА  ГАЛЕРИЈОМ

Програм је намењен: ученицима средње и основних школа са територије општине Гроцка, полазницима предшколских установа, као и туристичким групама, излетницима и групним посетама. Циљ програма је представљање актуелних изложбених поставки самосталних и групних изложби у оквиру галеријског програма Установе у Ранчићевој кући, и упознавање посетилаца са ликовном сценом данашњице.

2. СТРУЧНА ВОЂЕЊА РАНЧИЋЕВОМ КУЋОМ И ЛЕГАТОМ ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА – ГО ГРОЦКА

Програм је намењен: ученицима средње и основних школа са територије општине Гроцка, полазницима предшколских установа, као и туристичким групама, излетницима и групним посетама. Програм подразумева стручна и кустоска вођења Ранчићевом кућом, заштићеним спомеником културе од великог значаја, у циљу упознавања посетилаца, као и становника општине Гроцка са културном баштином локалног поднебља, са посебним освртом на едукацију деце и младих општине.

3. ОБИЛАЗАК ГРОЦКЕ - СТРУЧНА ВОЂЕЊА РАНЧИЋЕВОМ КУЋОМ, ЛЕГАТОМ ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА И ГРОЧАНСКОМ ЧАРШИЈОМ

Новина: Установа је од 2019. године увела кустоски пакет вођења за групне посете који обухвата Ранчићеву кућу, Грочанску чаршију и Легат др Александра Костића.

Програм је покривен трошковима штампе промотивних брошура.

III  ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

Едукативни програм установе односи се на реализацију креативних и едукативних радионица намењених за децу и младе и остварује се у сарадњи са школама на територији Општине. Намењен је пре свега ученицима основних и Средње школе на територији општине Гроцка. Према смерницама у култури и интересовању полазника, Центар за културу Гроцка организује ову врсту програма у различитим формама и на разноврсне теме. Оптимални број учесника по радионици је 12-18. Радионице се на месечном нивоу углавном састоје од 16 термина у трајању од 90 минута, који су методолошки разрађени на начин да полазнике упуте у основе технике и вештине које представљају. Најчешће се довијају у два циклуса, пролећном и јесењем, који прате полугодишта/наставу у школама.

Пролећни циклус радионица траје током марта, априла и маја, а јесењи од септембра до децембра месеца. Посебан циклус се односи на зимске распусте. За ову врсту програма установа конкурише и код других фондова и донатора, а пре свега Секретаријата за омладину и спорт града Београда и Секретаријата за културу града Београда. Цене учешћа на радионици, уколико их има (највећи део програма је у потпуности бесплатног карактера) су стандардне, минималне и усвојене су од стране Управног одбора, при чему се субвенционишу деца из социјално угрожених породица, а средства се користе за набавку материјала за рад.

Планиране радионице за којима постоји највеће интересовање и највећа потреба у култури, а то су Ликовне радионице различитих врста, Археолошка радионица и Наслеђе за децу:

Ликовна радионица се организује у пролећном и јесењем циклусу у две основне школе на територији ГО Гроцка (у Врчину, „Св. Сава“; у Гроцкој „Илија Гарашанин“), по две радионице у сваком циклусу. Радионицу у Гроцкој води сликарка Марион Дедић, а у Врчину сликарка Мика Ловре.

Археолошка радионица у сарадњи са Музејом града Београда намењена је деци и младима, у циљу ширења свести о значају културно и археолошког наслеђа са територије ГО Гроцка, као и упознавања са археологијом као науком и делатношћу археолога.  Археолози који спроводе радионицу су др Милош Спасић, виши кустос, и Драгана Стојић, кустос.

Наслеђе за децу у сарадњи са Заводом за заштиуту споменика културе и Центром за урбани развој, намењена је деци и младима, у циљу ширења свести о значају богате културне баштине са територије ГО Гроцка.

- Ликовна радионица за две основне школе ГО Гроцка – укупно 4 радионице;

- Археолошка радионица за младе са територије ГО Гроцка – једна радионица;

- Наслеђе за децу, за децу и младе са територије ГО Гроцка – једна радионица.

УКУПНО је планирано: 7 креативних радионица.

Трошковима из буџета покривамо ауторске хонораре ресурс особа – предавача, руководилаца радионица, трошкове материјала за рад радионица, услуге дизајна/рекламе, као и трошкове штампе плаката/флајера; такође, за средства аплицирамо по јавним конкурсима из културе, градским и републичким. 

IV  ТРИБИНСКИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

Трибински програм је посвећен културном наслеђу на територији општине Гроцка и намењен становницима општине Гроцка, као и ученицима основних и средње школе.

Трибински програм се реализује у сарадњи са установама образовања и културе, музејима, културним организацијама на територији града Београда и Србије, ГО Гроцка, као и са књижевницима и др. истакнутим појединцима.

-          У оквиру сарадње са Заводом за заштиту споменика културе града Београда, Музејом града Београда, Центром за урбани развој, Смиљаном Попов „Београд за почетнике“, планиране су едукативне трибине посвећене културној баштини општине Гроцка – 10 догађаја;

-          У оквиру сарадње са истакнутим и/или релевантним ствараоцима и ГО Гроцка, планиране су 4 (књижевне) трибине.

Трошковина из буџета покривамо трошкове штампе плаката/флајера, услуге организације и гостију, услуге графичког дизајна/рекламе, услуге техничке подршке и дигиталне платформе.

V   МУЗИЧКИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

Настављамо са даљим профилисањем летњег музичког програма – музичког фестивала под називом Музичка башта. Програм је планиран током јуна, јула и августа месеца у дворишту/башти Ранчићеве куће у Гроцкој и Грочанској чаршији, и/или на платоу – летњој сцени ГО Гроцка.

У програму учествују гости из земље и региона, а публици се представља мултикултурални приступ и музика различитих жанрова, са акцентом на аутентичном, етно и ауторском изразу који је најмање заступљен у јавном и медијском простору.

Из редовних средстава установе планирано је до 5 концерата, у сарадњи са музичким уредником Бојаном Ђорђевићем, директором и главним и одговорним уредником «Ринг Ринг» фестивала.

Трошковима из буџета покривамо хонораре аутора/извођача, музичког уредника, техничке подршке и тон-мајстора, најма озвучења, графичког дизајна промо материјала, као и трошкове штампе плаката/флајера.

VI   ПРОМОЦИЈА РАДА УСТАНОВЕ И КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ ГРОЦКЕ

Промотивни садржаји и активности се односе на континуирани рад на медијској видљивости Установе и њених програма, баш као и на промоцију културне баштине и других капацитета општине Гроцка. Промоција обухвата активности које се односе на рад ресурс-особа, графички дизајн и израду брошура и промотивног материјала, пласирање вести, репортажа, емисија, најава програма и слично. У оквиру овог сегмента, планирана је сарадња са реномираним новинарима и тзв. инфлуенсерима попут Смиљане Попов „Београд за почетнике“, Маријом Витас и др.

Трошковима из буџета покривамо хонораре ресурс особа, услуге дизајна/рекламе, као и трошкове штампе плаката/флајера; такође, за средства аплицирамо по јавним конкурсима из културе, градским и републичким.

Извор 07 – Трансфери од других нивоа власти 

VII   ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА 

У оквиру овог сегмента рада установе, планирано је аплицирање предлозима пројеката за јавна средства и додатно финансирање и суфинансирање које расписују домаћи извори као што су Секретаријати и Министраства.

1. МУЗИЧКИ ПРОГРАМ

Године 2022. настављамо са даљим профилисањем летњег музичког програма – музичког фестивала под називом Музичка башта. Програм је планиран током јуна, јула и августа месеца у дворишту/башти Ранчићеве куће у Гроцкој, као и Грочанској чаршији, на платоу – летњој сцени ГО Гроцка. У програму учествују гости из земље и региона, а публици се представља мултикултурални приступ и музика различитих жанрова, са акцентом на аутентичном, етно и ауторском изразу који је најмање заступљен у јавном и медијском простору.

Установа аплицира за средства за суфинасирање по јавним конкурсима из културе ( Министарству културе и информисања РС, Секретаријату за културу Града Београда) за серију концерата, у сарадњи са ренимираним музичким уредником Бојаном Ђорђевићем, директором и главним и одговорним уредником «Ринг Ринг» и «Тодо Мундо» фестивала.

2. КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ – едукативни програм

 Традиционално настављамо са аплицирањем за средства која су намењена за рад едукативних радионица. Радионице су усмерене на становнике општине Гроцка и посебно на децу и младе, профилисане са едукативним садржајима.

Археолошка радионица у сарадњи са Музејом града Београда намењена је деци и младима, у циљу ширења свести о значају културно и археолошког наслеђа са територије ГО Гроцка, као и упознавања са археологијом и делатношћу археолога.

- Археолошка радионица за децу са територије ГО Гроцка – једна радионица.

Установа аплицира за средства за суфинасирање програма по јавним конкурсима из културе.

3. ПРЕДСТАВЉАЊЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА – Обухвата научно-истраживачки рад у смислу истраживања наслеђа, савремених уметничких израза и културних феномена на подручју општине Гроцка, и као такав је дефинисан у оквиру Статута установе.

Посебно место у презентовању културне баштине заузима даљи рад на Легату др Александра Костића – ГО Гроцка, затим рад на заоставштини Вокија Костића, као и рад на презентацији и заштити Касно римске гробнице у Брестовику у сарадњи са надлежним установама и радном групом за УНЕСКО. У плану је наставак рада на дигитализацији појединачних културних добара и заштићених амбијената Гроцке као што је Грочанска чаршија.

Установа аплицира за суфинансирање по јавним конкурсима из културе.   

VIII  КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКА ДЕЛАТНОСТ

Установа препознаје следеће тематске целине у оквиру сегмента рада на развоју културно-туристичке делатности. Ове делатности ће током 2019. године бити реализоване у складу са могућностима и ресурсима установе, као и оствареним пројектима, али их је потребно планирати у оквиру рада.

ИЗДАВАЧКА  ДЕЛАТНОСТ  је вид представљања, популарисања али и заштите културног наслеђа на територији општине, као и укупне промоције општине Гроцка, њених капацитета и културних добара. Издаваштво је неопходно за очување вредне културне баштине Гроцке и основ је едукације, популаризације и будућег културног туризма.

1. Примарна издавачка делатност:

- културно-туристичке брошуре Гроцке, каталози, појединачне публикације итд.

Трошковима из буџета покривамо део материјала за издавачку делатност за културу, као и услуге графичког дизајна  промо материјала. Израду дела промо и штампаног материјала покривамо трошковима дизајна и штампе исказаним у оквиру редовних програма, као и програма који се остварују пројектним активностима.

 2. Посебан сегмент издавачке делатности може бити:

- Подршка писцима са територије општине Гроцка, издавање књига локалних аутора, и/или промоције истих.

СУВЕНИР ПРОГРАМ: Организован у виду сувенир-понуде јесте битан сегмент туристичке понуде и уједно вид подршке уметницима са територије општине Гроцка који се баве ликовним и примењеним уметностима. Један је од предуслова за развој Културног туризма. У Гроцкој постоји потреба за оваквом врстом понуде, али за сада не постоји специјализовано прометно место (не рачунајући књижаре и сл.) где се сувенир-програм може купити или изложити. У Ранчићевој кући постоји сувенир-кутак који излаже сувенир-радове примењених уметника, разгледнице и брошуре о Гроцкој.

Сувенир-програм се може препознати у оквиру неколико целина:

-          Штампани материјал  за потребе репрезентације (публикације, брошуре...)

-          Израда сувенира са обележјима Гроцке за потребе репрезентације (сувенир-предмети, магнети, честитке, отварачи… )

-          Уметнички предмети и радови уметника из локалне заједнице (комисиона продаја)

Одабир простора и оспособљавање галерије-сувенирнице неопходно је реализовати у сарадњи са Оснивачем – општином Гроцка. Сувенир програм и галерија-сувенирница Установи и Општини у перспективи могу да донесу сопствене приходе, али такође и сарадњу и умрежавање са локалном заједницом, као и ширење мреже посетилаца и публике.

Трошковима из буџета покривамо део материјала за културу, услуге графичког дизајна  промо материјала и трошкове штампе.

КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ: Потребно је стратешко планирање и развој културног туризма. Културни туризам је уједно афирмација и подршка заштити наслеђа, културне и природне баштине, која промовише одрживост и могућност развоја Гроцке.   Кроз умрежавање са Туристичком организацијом Београда, излетничким друштвима и туристичким организацијама, у сарадњи са Општином и локалним спортско-рекреативним клубовима, у културно-туристичке обиласке потребно је укључити и актуелне, савремене садржаје као што је јахање, лов, риболов, тенис, кајакарство, обилазак природних дестинација.

Гроцка поседује богате потенцијале за развој културног туризма, као и рекреативног и верског туризма. Разноврсни културни ресурси Гроцке, локалитети, археолошка и историјска места, сам Центар за културу Гроцка смештен у Ранчићевој кући, изванредне природне лепоте Гроцке, спортски клубови и удружења, оправдавају честе и разноврсне излетничке посете Гроцкој.

Имајући у виду већ наведено, неопходно је да Општина Гроцка и Центар за културу буду континуирано видљиви у мрежи градских и републичких туристичких, културних, јавних и образовних тела и институција. Делимично је тај захтеван задатак Центар за културу Гроцка преузео на себе и бави се, између осталог, континуираном медијском кампањом, едукацијом публике и промоцијом културно-туристичких каспацитета општине Гроцка.

-          Стручна вођења општином Гроцка - Општина Гроцка обилује значајним споменицима културе, локалитетима и занимљивостима, које је потребно увезати излетничким маршрутама-понудама Туристичкој организацији Србије и Београда, удружењима и агенцијама, као и појединцима.

-          Креирање маршрута на територији општине - Потребно је наставити  умрежавање са Туристичким организацијама Београда и Србије као и Удружењем туристичких водича Србије започето у 2017. и настављено у протеклом периоду, ка циљу креирања редовности туристичких маршрута широм општине Гроцка.

-          Легат др Александра Костића у оквиру реновиране библиотеке „Илија Гарашанин“ – у сарадњи са општином Гроцка, током 2018. године је спроведена стална музејска поставка у Гроцкој и излагање легата А. Костића у простору реновиране библиотеке, чиме је Гроцка добила музејску поставку и културно-туристичку атракцију и садржај (простор је обновљен у оквиру обнове Грочанске чаршије 2016. године, а током 2017. године је опремљен витринама). Задатак за 2021. годину је даље промовисање Легата, израда брошура.

-          Даљи рад на изради туристичке сигнализације – информативних табли и путоказа: ТОБ је недостатак путоказа и ове врсте сигнализације констатовао као битан предуслов за развој туризма. Резултати истраживања наводе да су туристи као велику мањкавост града Београда означили управо недостатак туристичких информација, путоказа и туристичких табли. У претходној години је туристичком сигнализацијом означена Ранчићева кућа, а исто је потребно спровести за Легат др Александра Костића у Гроцкој.

IX   МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Центар за културу Гроцка је редован сарадник у мрежи општинских, градских, националних и глобалних манифестација. Центар за културу Гроцка се захваљујући квалитетној и професионалној сарадњи са својим Оснивачем, Градском општином Гроцка, активно укључује у готово све манифестације у локалној средини. Покровитељ и носилац бројних манифестација на територији општине је искључиво ГО Гроцка. Задатак Центра је да у сарадњи са општинском управом и надаље доприноси квалитативној и квантитативној реализацији програмских целина и догађаја.

Општинске манифестације:

Центар за културу се својим програмским целинама описаним у одељцима I-VII активно укључује и у манифестације које спроводи Оснивач установе, Општина Гроцка

- Културно туристичка манифестација „Грочанске свечаности“ (јул-2.август) – у оквиру вишедневне традиционалне манифестације Установа спроводи Ликовну колонију ГО Гроцка, и по потреби се на позив Оснивача укључује и у друге садржаје током њеног трајања. Општина Гроцка више од пола века нуди посетиоцима разноврстан програм у оквиру летње манифестације „Грочанске свечаности“, која се држава крајем јула и почетком августа месеца, са богатим уводним и централним програмима.

Грочанске свечаности највећа су манифестација и традиционални вишедневни догађај на територији Општине, која се у Гроцкој организује као вид промоције Општине и њених укупних капацитета, од воћарских и пољопривредних, до спортских и културних. Крајем јула месеца одржава се и грочанска Ликовна колонија, која је током вишегодишњег постојања окупила и угостила бројна и цењена имена из света уметности.

- Остале манифестације општине Гроцка: Сајам хортикултуре, Сајам зимнице, Дани трешње, Дан ослобођења Гроцке...  

Градске, националне и глобалне манифестације: Центар за културу се својим програмским целинама описаним у одељцима I-VII активно укључује и у шире манифестације, као што су Дани културне баштине, Дани Београда, Светски дан књиге и читалаштва, Дечја недеља, Дани Дунава... :

Дани европске баштине: Центар за културу општине Гроцка се у манифестацију „Дани европске баштине” укључује разноврсним програмима, самостално и у мрежи сарадње са установама културе и стручним сарадницима. На територији општине Гроцка септембар месец је са разлогом резервисан за Дане европске баштине, будући да ок

 

Повезани садржај

08децембар2023
Диван-трибина „ЧАЈАНКА СА ПОРОДИЦОМ КОСТИЋ“

Диван-трибина „ЧАЈАНКА СА ПОРОДИЦОМ КОСТИЋ“

08 децембар 2023

Добродошли у Ранчићеву кућу на диван трибину „ЧАЈАНКА СА ПОРОДИЦОМ КОСТИЋ“ новинарке Смиљане Попов „Београд за почетнике“, у петак, 15. децембра у 17 часова.