ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2017. ГОДИНУ

03. јануар 2017.

 

Полазишта рада Центра за културу Гроцка за 2017. годину:
- потреба да се суграђанима пружи осећај припадања локалној заједници кроз културу и уметност,
- потреба интегрисања културног развоја у (дугорочни) социо-економски развој,
- одржавање и унапређење препознавања и присутности Гроцке као креативне Општине.

Програми, као основна делатност Центра за културу Гроцка, током 2016. године осмишљени су на основу неколико принципа и стратешких циљева:
• Креирање публике и културне заједнице
• Едукација публике
• Посебна циљна група су деца и млади
• Покривеност програмима већег дела територије општине
• Сарадња са школама, удружењима и установама
• Видљивост и присутност (у локалној средини и на регионалном нивоу)
• Регионална и међународна сарадња
• Учешће локалних стваралаца и заједнице у програмским активностима
• Ефикасно коришћење ресурса
• Професионални стандард квалитета програма
• Стварање предуслова за развој културног туризма и културно-туристичких делатности

Програми се у 2017. години реализују у следећим програмским целинама: Галеријски програм (ликовни програм); Линије културе, Путујући сајам књига, Креативне радионице и трибине (едукативни програм); Музички програм; Позоришни програм; Конкурси; Културно – туристичка делатност (Издаваштво, Сувенир програм, Културни туризам), Манифестације.

ГАЛЕРИЈСКИ/ЛИКОВНИ ПРОГРАМ

Ликовно-изложбени програм организован је у галерији Ранчићеве куће у Гроцкој. Стручни Савет галерије у саставу Јелена Хинић (иконописац), Мика Ловре (сликар) и Зорица Атић (историчар уметности) одабрао је 11 жирираних излагача на основу спроведеног јавног конкурса, и одобрио две тематске групне изложбе намењену афирмацији уметника Гроцке и едукацији деце и младих. Свака изложба праћена је каталогом са ауторским текстом уметника/историчара уметности. Поред наведених, планиране су и две изложбе дечијих радова у галерији Центра за културу Гроцка, као и два изнајмљена/гостујућа термина. Изложбе трају од две до три недеље, галерија обезбеђује ПР активност и сву потребну помоћ и подршку приликом поставке.

У 2017. години у Ранчићевој кући излажу (навођење се не односи на редослед излагања)

- Владимир и Виолета Ћурчин, керамика и цртежи
- Предраг Ђурђић, фотографије
- Марија Ћуповић, одећа и аксесоар
- Александра Вагнер Ранђеловић и Чедомир Ранђеловић, иконе, радови на платну, фотографије
- Весна Џакић, слике, уље на платну
- Марија Вукосављевић, слике, комбинована техника
- Биљана Јотић, кустоска изложба групе аутора, технике на папиру
- Марија Јевтић, цртеж, комбинована техника
- Марко Кресоја, скулптуре, комбинована техника
- Невена Марковић, цртежи, графике и илустрације, комбинована техника
- Миша Чоловић, слике, уље на платну

Групне изложбе:
Такође, током 2017. године биће приказане традиционалне групне изложбе посвећене локалним ствараоцима, раду деце и младих и промоцији културне баштине Гроцке под називима „Моје окружење“ и „Стваралачка Гроцка“.
Савет галерије је оставио простора за годишњу Изложбу дечјих радова насталих на Ликовној радионици установе, као и евентуалне изнајмљене/гостујуће термине галерије (2 термина), што чини укупно 16 изложбених термина током 2017. године.

У процесу прегледања конкурсног материјала чланови Савета су се руководили излагачком политиком Ликовне галерије, пропозицијама Конкурса, актуелним токовима у визуелној култури и продукцијом на домаћој сцени, као и споменичким својствима Ранчићеве куће, галеријског простора установе. У избору уметничких предлога за програм наредне излагачке сезоне Савет је уважио индивидулни приступ уметника различитих генерација, личну поетику и медије изражавања, водећи рачуна о реалним могућностима и ограничењима институције у реализацији програма, а који се односе на техничке,програмске, организационе итд. услове рада.
Комисија сматра да ће избор уметника и медија којим владају на прави начин представити излагачку праксу галеријског простора Ранчићеве куће Центра за културу Гроцка, и уједно на адекватан начин представити локалној публици актуелну сцену визуелних уметности.

КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ – едукативни програм

1. Програм дечјих едукативних радионица:
Реализујемо их у сарадњи са школама на територији Општине. Намењен је пре свега ученицима основних и Средње школе. Од свог оснивања Центар за културу Гроцка организује ову врсту програма у различитим формама и на разноврсне теме. Оптимални број учесника по радионици је 12-20. Радионице се углавном састоје од 16 термина у трајању од 90 минута, који су методолошки разрађени на начин да полазнике упуте у основе технике и вештине које представљају. Пролећни циклус радионица траје током марта, априла и маја, а јесењи од септембра до децембра месеца. За ову врсту програма конкуришемо и код других фондова и донатора, а пре свега Секретаријата за омладину и спорт града Београда и Секретаријата за културу града Београда. Цене учешћа на радионици су стандардне, минималне и усвојене су од стране Управног одбора, при чему се субвенционишу деца из социјално угрожених породица и сл. Материјал за рад обезбеђује Центар.
Планиране су радионице за које постоји највеће интересовање:
- Позоришна радионица – по три радионице у пролећном и јесењем циклусу (за три школе)
- Ликовна радионица – по једна радионица у пролећном и јесењем циклусу (за једну школу)

2. Радионица писања пројеката:
Намењена је пре свега појединцима, средњошколцима, наставницима основних школа и представницима удружења, са циљем да се јачају капацитети и пројектне вештине на локалном нивоу. Планирана је једна радионица у пролећном циклусу.

3. Радионица у оквиру музичког фестивала „Ретник“:
Центар за културу је у 2016. години био домаћин дводневном фестивалу ретких музичких форми, организованим у сарадњи са еминентним музиколозима и удружењима која негују изворни звук. У оквиру фестивала организоване су и радионице намењене деци и младима, како би се упознали са музичком културном баштином, а овај вид успешног међугенерацијског дружења планиран је и за 2017. годину.

4. Радионица у сарадњи са Друштвом истраживача Винча, „Винчина летња сцена“:
Током летњег распуста, научници и истраживачи из Друштва истраживача Винча и Института за нуклеарне науке у Винчи, за децу у Гроцкој би у оквиру занимљивих научно популарних експеримената промовисали природне науке.

НАПОМЕНА: Установа пројектним предлозима конкурише за јавна средства код надлежних градских установа и на тај начин остварује додатни број и рад разноврсних радионица намењених деци и младима које нису обухваћене планом и програмом рада установе, као што су радионица мурала, фото радионица, радионица анимираног филма…

МУЗИЧКИ ПРОГРАМ

Године 2017. настављамо са даљим профилисањем музичког програма под називом Музичка башта. Програм ће бити одржан током маја, јуна, јула и августа месеца у дворишту/башти Ранчићеве куће у Гроцкој и Грочанској чаршији, или на платоу испред ГО Гроцка. У програму учествују гости из земље и региона, а публици се представља мултуикултурални приступ и музика различитих жанрова, са акцентом на аутентичном, етно и ауторском изразу који је најмање заступљен у јавном и медијском простору. Планирано је до 8 концераа, у сарадњи са Бојаном Ђорђевићем, директором и главним и одговорним уредником «Ринг Ринг» фестивала.

Наступају:
- Трио Балканске жице (Београд)
- Schime Trio (Београд)
- E-Play (Београд)
- Naked (Београд)
- Дуња Кнебл и Кололира (Загреб)
- Игор Чубриловић и група Бајке (Крагујевац/Београд)
- Eyot (Ниш)
- Fanfare Komplexa (Будимпешта)

ЛИНИЈE КУЛТУРЕ

Програм је намењен ученицима средње и основних школа са територије општине Гроцка. Подразумева превоз и посете поставкама у организацији Центра за културу Гроцка (уз стручно вођење) културним знаменитостима, музејима, фестивалима и/или установама културе, Линијом културе обухваћено је и гостовање појединих програма у Гроцкој.

ТРИБИНСКИ ПРОГРАМ

Програм је намењен ученицима основне и средње школе. Планирамо књижевне трибине, где представљамо савремене српске писце, уметнике, истраживаче и научнике, али и социјално-ангажоване трибине у сарадњи са друштвено активним организацијама и институцијама.


ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМ

Програм подразумева гостовање позоришних представа за децу и младе. Програм је намењен ученицима основне и средње школе. Поред домаћих позоришних трупа, програм реализујемо у сарадњи са Међународним фестивалом позоришта за децу у Суботици, као и амбасадом у РС земље из које представа долази.

ПУТУЈУЋИ САЈАМ КЊИГА

Програм реализујемо у мају месецу, у сарадњи са Народном библиотеком Србије, Библиотеком града Београда, водећим домаћим издавачима, основним школама са територије општине Гроцка у насељима Гроцка, Винча и Калуђерица. Програм има за циљ да се ученицима приближи књига и издаваштво данас. Програм путујући сајам књига „Волим да читам“ траје 10 радних дана у пролећном циклусу и обухвата 23. април, Светски дан књиге и ауторских права..


КОНКУРСИ

Програм је осмишљен као подршка стваралаштву и креативним потенцијалима општине Гроцка. Циљ програма је и умрежавање са локалном заједницом, јачања њених културних капацитета и креирање културне заједнице.
1. Ликовни конкурс – групна изложба радова «Стваралачка Гроцка» намењена ствараоцима са територије општина Гроцка.
2. Ликовни конкурс «Моје окружење» који прати европску манифестацију «Дани културне баштине» у сарадњи са Секретаријатом за привреду града Београда – конкурс је намењен деци и младима, ученицима школа са територије општине Гроцка, са темама из културе и екологије. Жири ће награђеним ученицима доделити захвалнице и пригодне награде.

Програм обухвата укупно 2 конкурса, 1 ликовни намењен одраслим ствараоцима и 1 ликовни (за предшколски и ученички узраст).

***

Допуњене програмске целине за 2017. годину:

КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКА ДЕЛАТНОСТ

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ у оквиру културно-туристичке делатности

Члан 18. Статута под тачком 9. дефинише Издавачку делатност Центра која се односи на релевантне научне часописе, зборнике, монографске и друге публикације и др., и под тачком 8. дефинише Научно-истраживачки рад у смислу истраживања наслеђа, савремених уметничких израза и културних феномена на подручју општине Гроцка.

Издавачка делатност је вид представљања, популарисања али и заштите културног наслеђа на територији општине, као и укупне промоције општине Гроцка, њених капацитета и културних добара. Издавачка делатност у овом виду до 2015. године није била заступљена у културној политици Установе. Издаваштво је неопходно за очување вредне културне баштине Гроцке и основ је будућег културног туризма.

Пример добре праксе је Природњачки музеј у Београду, који поседује бројне тематске и каталошке публикације, као и богат сувенир програм, о чему ће бити више речи у наредној програмској целини. Такође, као релевантна литература била би доступна у Градској и школским библиотекама Општине, и понуђена Општини и другим јавним службама у Гроцкој у корпоративне и сврхе репрезентације. Уз издања за продају, штампали би се и једноставни флајери о садржајима Гроцке који би се делили бесплатно.

1. Примарна издавачка делатност и научно-истраживачки рад односио би се на:
- споменичко, природно итд. наслеђе Гроцке
- културно-туристичку брошуру Гроцке, итд.

2. Посебан сегмент издавачке делатности односио би се на:
- Издавање књига локалних аутора, као и промоције истих.
Центар за културу и општина Гроцка би наведеном делатношћу дали значајну подршку писцима и младим литерарним талентима са територије општине Гроцка.

СУВЕНИР ПРОГРАМ у оквиру културно-туристичке делатности
Члан 12. Статута детаљно дефинише све делатности у циљу остваривања претежне делатности ради које је Установа основана. У Гроцкој постоји потреба за оваквом врстом понуде, али за сада не постоји ни материјал, ни одређено место на коме се сувенир-програм може купити или изложити.
Сувенир-програм се може поделити на неколико целина:
- Штампани материјал настао у оквиру Издавачке делатности (публикације, брошуре…)
- Израда сувенира са обележјима Гроцке: нотеси, магнети, честитке, отварачи…
- Уметнички предмети и радови уметника из локалне заједнице (комисиона продаја)
Сувенир програм организован у виду галерије-сувенирнице би овим уједно био и вид подршке уметницима са територије општине Гроцка који се баве ликовним и примењеним уметностима, али и један од предуслова за озбиљнији развој Културног туризма.
Одабир простора и оспособљавање галерије-сувенирнице потребно је реализовати у сарадњи са Општином. Сувенир програм и галерија-сувенирница Установи и Општини треба да донесе сопствене приходе, али понајвише сарадњу и умрежавање са локалном заједницом, као и ширење мреже посетилаца и публике.

КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ као вид туристичке делатности
Ова врста понуде до сада није била успостављена и организована на територији општине. Гроцка поседује богате потенцијале за развој културног туризма, као и спортског туризма. Разноврсни културни ресурси Гроцке, локалитети, археолошка и историјска места, сам Центар за културу Гроцка смештен у Ранчићевој кући, изванредне природне лепоте Гроцке, спортски клубови и удружења, оправдавају честе и разноврсне посете Гроцкој, као и излете.
Потребно је стратешко планирање и развој културног туризма. Кључно је партнерство, јер је велики број чинилаца укључен у културни туризам – Општина, институције културе, образовне институције и институције заштите баштине. Културни туризам је уједно афирмација и подршка заштити наслеђа, културне и природне баштине, која промовише одрживост и могућност развоја Гроцке.
Кроз умрежавање са Туристичком организацијом Београда, излетничким друштвима и туристичким организацијама, у сарадњи са Општином и локалним клубовима риболоваца, наутичара, ловаца, коњара, у културно-туристичке обиласке потребно је укључити и актуелне, савремене садржаје као што је јахање, лов, риболов, тенис, кајакарство, обилазак природних дестинација.
Имајући у виду већ наведено, неопходно је да Општина и Центар за културу нове услужне делатности и активности као што су стручна вођења и креирање понуде/маршрута на територији Општине огласе у мрежи градских и републичких туристичких, културних, јавних и образовних тела и институција.
- Стручна вођења кроз Гроцку – Општина Гроцка обилује значајним споменицима културе, локалитетима и занимљивостима, које је потребно увезати излетничким маршрутама-понудама.
- Креирање маршрута на територији општине – Потребно је навести и огласити на сајту Туристичке организације Београда, званичном сајту Општине, сајту Центра за културу, локалним порталима као и друштвеним мрежама излетничке маршруте, и евентуално понудити услуге стручног вођења на територији општине Гроцка у оквиру Линије културе Гроцка.
Такође, веома је битно успостављање нових садржаја као што је опремање легата др Александра Костића, успостављање туристичке сигнализације (постављање информативних табли и путоказа):
- Опремање легата др Александра Костића у оквиру реновиране библиотеке „Илија Гарашанин“ – у сарадњи са општином Гроцка, у плану је излагање легата А. Костића у улазном простору библиотеке, чиме Гроцка добија музејску поставку. Простор је потребно опремити адекватним витринама и на одговарајући начин, уз стручну помоћ археолога, изложити и означити материјал који је некада био изложен у Завичајном музеју Гроцке.
- Израда туристичке сигнализације – информативних табли и путоказа: недостатак путоказа и ове врсте сигнализације је констатован као битан предуслов за развој туризма. ТОБ је на недавном Туристичком форуму градова предочио резултате истраживања по коме су туристи као велику мањкавост града Београда означили управо недостатак путоказа и туристичких табли, уз туристичке информације.

МАНИФЕСТАЦИЈЕ и фестивали

Центар за културу Гроцка је редован партнер и сарадник у мрежи општинских, градских, националних и глобалних манифестација. Такође, Центар за културу Гроцка се захваљујући сарадњи са својим оснивачем, општином Гроцка, све активније укључује у манифестације у локалној средини, док се захваљујући широј мрежи сарадње укључује у манифестације од националног и регионалног значаја. Покровитељ и носилац бројних манифестација на територији општине је ГО Гроцка, и уједно подршка реализацији свих значајнијих манифестација.
Општинске, градске, националне и глобалне манифестације: Центар се својим програмским целинама активно укључује у манифестације, као што су Дани културне баштине, Дани Београда, Светски дан књиге и читалаштва, Дечја недеља…
Током 2017. године Центар за културу биће сарадник и партнер следећим манифестацијама које ће се реализовати на територији општине Гроцка:

- Фестивал „Ретник“, који промовише ретке етничке форме и који у оквиру дводневног одржавања у Ранчићевој кући у Гроцкој прати и етномузиколошка радионица организује Центар за културу Гроцка у сарадњи са еминентним етномузиколозима, певачким групама, удружењем „Ринг Ринг“, Извор“…

- Фестивал „Крени коло“ из Врчина који током 2017. обележава јубилеј свога рада реализоваће се у сарадњи са Центром за културу.

- Јубиларне 50-е „Грочанске свечаности“ које организује Градска општина Гроцка реализоваће се у сарадњи са Центром за културу:
У оквиру Грочанских свечаности 2015. и 2016. године остварена је квалитетна сарадња, а на добробит локалне заједнице и промоције културних квалитета Гроцке широј јавности. Задатак Центра је да у сарадњи са општинском управом и надаље доприноси реализацији програмских целина и догађаја.

Центар за културу Гроцка
директор

Зорица Атић,
дипл. историчар уметности

 

Повезани садржај

08децембар2023
Диван-трибина „ЧАЈАНКА СА ПОРОДИЦОМ КОСТИЋ“

Диван-трибина „ЧАЈАНКА СА ПОРОДИЦОМ КОСТИЋ“

08 децембар 2023

Добродошли у Ранчићеву кућу на диван трибину „ЧАЈАНКА СА ПОРОДИЦОМ КОСТИЋ“ новинарке Смиљане Попов „Београд за почетнике“, у петак, 15. децембра у 17 часова.