ПРОГРАМ И СМЕРНИЦЕ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА У 2020. ГОДИНИ

03. јануар 2020.

 

 Полазишта рада Центра за културу Гроцка за 2020. годину:

- интегрисање суграђана у локалну заједницу кроз културу, културни туризам и уметност;

- интегрисање културног развоја локалне заједнице у (дугорочни) социо-економски развој;

- видљивост и присутност општине Гроцка на културној мапи Београда и Републике Србије.

Програми, као основна делатност Центра за културу Гроцка, током 2020. године  осмишљени су на основу неколико принципа и стратешких циљева:

 • Едукација публике различитих узраста
 • Креирање публике и отворене културне заједнице
 • Покривеност програмима већег дела територије општине
 • Сарадња са школама, установама и удружењима
 • Деца и млади као посебна циљна група
 • Видљивост и присутност у локалној средини и шире
 • Регионална и међународна сарадња  
 • Учешће локалних стваралаца / заједнице у програмским активностима
 • Ефикасно и рационално коришћење ресурса
 • Професионални стандард квалитета програма
 • Развијање предуслова за развој културног туризма и културно-туристичких делатности
 • Рад на промоцији културне баштине
 • Ширење делокруга и ресурса рада

Предуслов успешног одговора на постојеће културне потребе грађана као и на стварање нових, јесте професионално деловање, у циљу подизања квалитета рада установе и развијања стандарда у оквиру расположивих ресурса, финансијских, просторних и техничких капацитета, људских ресурса.

Имајући у виду наведено, неопходно је обратити пажњу на следеће аспекте рада: рационално коришћење објеката, опреме и људских капацитета, отвореност и доступност програма за суграђане, иновације у свим сегментима рада, доступност информација о свим аспектима рада, промовисање и очување културне разноликости и мултикултуралности, повећање капацитета за рад са новом публиком (како са становницима тако и са туристима), савремене програме културе у којима је култура (укључујући и богато природно и културно наслеђе) елемент узајамног разумевања и елемент промоције Општине, присуство садржајима културе у јавном простору Општине и Града, као и укључивање у програме у Србији и региону.

Програми у 2020. години реализују се у следећим програмским целинама и сегментима:

I Галеријски програм Центра за културу Гроцка:

- Галеријски излагачки програм на годишњем нивоу

- Ликовни конкурси

II Кустоски програм Центра за културу Гроцка:

- Стручна вођења галеријом Центра за културу Гроцка

- Стручна вођења Ранчићевом кућом, Легатом др Александра Костића ГО Гроцка

- Стручна вођена Ранчићевом кућом, Легатом др Александра Костића и Грочанском Чаршијом

III Едукативни програм Центра за културу Гроцка:

- Путујући сајам књига

- Креативне радионице

IV Трибински програм

- Предавања

- Књижевне трибине

V Музички програм Центра за културу Гроцка:

- „Музичка башта“ - концерти  

- Сарадња са ОМШ „Невена Поповић“ из Гроцке

VI Пројектне активности

У оквиру јавних позива за достављање предлога пројеката конкуришемо за средства намењена за основну делатност установе, тј. финансирање програмских активности и делатности културе.

VII Културно-туристичка делатност

- Издавачка делатност

- Културни туризам  

- Сувенир-програм

VIII Манифестације (установа се укључује у програме свога оснивача, ГО Гроцка)

I   ГАЛЕРИЈСКИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

ГАЛЕРИЈСКИ ИЗЛАГАЧКИ ПРОГРАМ

Ликовно-изложбени програм организован је у галеријском простору Ранчићеве куће у Гроцкој. Планирано је укупно 15 излагачких термина.

Стручни Савет галерије у саставу Јелена Хинић (иконописац, историчар уметности), Мика Ловре (сликар) и Зорица Атић (историчар уметности, кустос) одабрао је укупно 9 жирираних излагача на основу спроведеног јавног конкурса, и одобрио 5 тематских групних изложби намењених афирмацији уметника Гроцке и едукацији деце и младих. Поред наведених, планиран је и гостујући термин у галерији Центра за културу Гроцка.

Свака изложба праћена је плакатима, позивницама и каталозима. Изложбе трају од две до три недеље, галерија обезбеђује ПР активност, као и поставку изложбе.

Годишњи галеријски програм током 2020. године се састоји од укупно 15 изложбених термина:

Самосталне изложбе у 2020. години (редослед излагања биће накнадно утврђен):

Анамарија Вартабедијан

Немања Обрадовић

Марија Наранџић

Невена Црногорац

Зоран Милутиновић

Јелена Витаз

Даница Веселиновић

Давид Атанасоски

Мила Гајин

Гостујућа изложба  – сарадња са установама културе

Групне изложбе у 2020. години:

- Стваралачка Гроцка, изложба стваралаца са територије општине Гроцка

- Моје окружење, изложба дечијих радова по конкурсу и јавном позиву са темом културне баштине (у оквиру манифестације „Дани европске баштине“)

- Ликовно путовање, изложба дечијих радова насталих на Ликовној радионици установе

- Варошки салон, новогодишња изложба

- Ликовна колонија ГО Гроцка, групна изложба текуће продукције

 Током 2020. године биће приказане традиционалне групне изложбе посвећене локалним ствараоцима, раду деце и младих и промоцији културне баштине Гроцке под називима „Моје окружење“ и „Стваралачка Гроцка“. Савет галерије је оставио простора за годишњу групну изложбу дечјих радова Ликовно путовање насталих на Ликовној радионици установе.

У оквиру галеријског програма омогућени су термини за реализацију групних и едукативних Путујућих изложби/гостујућих поставки са другим установама културе, као и групну новогодишњу продајну изложбу „Варошки салон“ у Ранчићевој кући, која се по трећи пут реализује у галеријском простору Центра за културу Гроцка уочи Новогодишњих празника у 2019/2020. години.

У оквиру галеријског програма од 2015. године гостује и изложба радова са Ликовне колоније ГО Гроцка, оснивача Центра за културу Гроцка.

У процесу прегледања конкурсног материјала чланови Савета су се руководили излагачком политиком Ликовне галерије, пропозицијама Конкурса,  актуелним токовима у визуелној култури и продукцијом на домаћој сцени, као и споменичким својствима Ранчићеве куће, галеријског простора установе. У избору уметничких предлога за програм наредне излагачке сезоне Савет је уважио индивидулни приступ уметника различитих генерација, личну поетику и медије изражавања, водећи рачуна о реалним могућностима и ограничењима институције у реализацији програма, а који се односе на техничке, програмске, организационе итд. услове рада.

Комисија сматра да ће избор уметника и медија којим владају на прави начин представити излагачку праксу галеријског простора Ранчићеве куће Центра за културу Гроцка, и уједно на адекватан начин представити локалној публици актуелну сцену визуелних уметности.

ЛИКОВНИ КОНКУРСИ

Програм је осмишљен као подршка стваралаштву и креативним потенцијалима становника општине Гроцка. Циљ програма је и умрежавање са локалном заједницом, јачање њених културних капацитета и креирање културне заједнице. Програм обухвата укупно 3 ликовна конкурса - 2 намењена одраслим ствараоцима и 1 за децу и младе.

 1. Ликовни конкурс - групна изложба радова Стваралачка Гроцка намењена ствараоцима са територије општина Гроцка.
 2. Ликовни конкурс Моје окружење који прати европску манифестацију Дани културне баштине у сарадњи са Секретаријатом за привреду града Београда – конкурс је намењен деци и младима, ученицима школа са територије општине Гроцка, са темама из културе, образовања и екологије. Жири награђеним ученицима додељује захвалнице и пригодне награде.
 3. Ликовни конкурс – групна изложба радова Варошки салон у склопу новогодишњег програма установе, уведен у циљу обогаћивања и разноврсности понуде локалном становништву.

II  КУСТОСКИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

СТРУЧНА ВОЂЕЊА  ГАЛЕРИЈОМ

Програм је намењен: ученицима средње и основних школа са територије општине Гроцка, полазницима предшколских установа, као и туристичким групама, излетницима и групним посетама. Циљ програма је представљање актуелних изложбених поставки самосталних и групних изложби у оквиру галеријског програма Установе у Ранчићевој кући, и упознавање посетилаца са ликовном сценом данашњице.

СТРУЧНА ВОЂЕЊА РАНЧИЋЕВОМ КУЋОМ И ЛЕГАТОМ ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА – ГО ГРОЦКА

Програм је намењен: ученицима средње и основних школа са територије општине Гроцка, полазницима предшколских установа, као и туристичким групама, излетницима и групним посетама. Програм подразумева стручна и кустоска вођења Ранчићевом кућом, заштићеним спомеником културе од великог значаја, у циљу упознавања посетилаца, као и становника општине Гроцка са културном баштином локалног поднебља, са посебним освртом на едукацију деце и младих општине.

СТРУЧНА ВОЂЕНА РАНЧИЋЕВОМ КУЋОМ, ЛЕГАТОМ ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА И ГРОЧАНСКОМ ЧАРШИЈОМ

Новина: Установа је током 2019. године увела кустоски пакет вођења за групне посете који обухвата Ранчићеву кућу, Грочанску чаршију и Легат др Александра Костића.

III  ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

ПУТУЈУЋИ САЈАМ КЊИГА

Програм реализујемо у априлу/мају месецу, у сарадњи са водећим домаћим издавачима, основним школама са територије општине Гроцка у насељима Гроцка, Винча и Калуђерица. Програм има за циљ да се ученицима приближи књига и издаваштво данас. Програм путујући сајам књига „Волим да читам“ траје 10 радних дана у пролећном циклусу и обухвата међународни Светски дан књиге и ауторских права, 23. април.

КРЕАТИВНЕ И ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ

Програм дечјих едукативних радионица реализује се у сарадњи са школама на територији Општине. Намењен је пре свега ученицима основних и Средње школе. Од свог оснивања Центар за културу Гроцка организује ову врсту програма у различитим формама и на разноврсне теме. Оптимални број учесника по радионици је 12-20. Радионице се углавном састоје од 16 термина у трајању од 90 минута, који су методолошки разрађени на начин да полазнике упуте у основе технике и вештине које представљају.

Пролећни циклус радионица траје током марта, априла и маја, а јесењи од септембра до децембра месеца. За ову врсту програма установа конкурише и код других фондова и донатора, а пре свега Секретаријата за омладину и спорт града Београда и Секретаријата за културу града Београда. Цене учешћа на радионици су стандардне, минималне и усвојене су од стране Управног одбора, при чему се субвенционишу деца из социјално угрожених породица, а средства се користе за набавку материјала за рад.

Планиране су радионице за којима постоји највеће интересовање и највећа потреба, а то су Ликовна, Археолошка радионица, и Пројектна радионица:

Ликовна радионица се организује у пролећном и јесењем циклусу у две основне школе на територији ГО Гроцка (Калуђерица, „Милоје Васић“, у Гроцкој „Илија Гарашанин“), по две радионице у сваком циклусу. Радионицу у Гроцкој води сликарка Марион Дедић, а у Калуђерици сликарка Мика Ловре.

Археолошка радионица у сарадњи са Музејом града Београда намењена је деци и младима, у циљу ширења свести о значају културно и археолошког наслеђа са територије ГО Гроцка, као и упознавања са археологијом као науком и делатношћу археолога.  Археолози који ће спровести радионицу су др Милош Спасић, виши кустос, и Драгана Стојић, кустос.

- Ликовна радионица за две основне школе ГО Гроцка – укупно 4 радионице.

- Археолошка радионица за младе са територије ГО Гроцка – једна радионица

УКУПНО је планирано: 5 креативних радионица.             

IV  ТРИБИНСКИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

Трибински програм је посвећен културном наслеђу на територији општине Гроцка и намењен становницима општине Гроцка, као и ученицима основних и средње школе.

Трибински програм се реализује у сарадњи са установама образовања и културе, музејима, културним организацијама на територији града Београда и Србије, ГО Гроцка, као и са књижевницима и др. истакнутим појединцима.

-        У оквиру сарадње са Центром за урбани развој и Музејом града Београда планиране су 4 едукативне трибине посвећене културној баштини општине Гроцка.

-        У оквиру сарадње са ГО Гроцка, планиране су 4 (књижевне) трибина.

V   МУЗИЧКИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

Године 2020. настављамо са даљим профилисањем летњег музичког програма – музичког фестивала под називом Музичка башта. Програм је планиран током јуна, јула и августа месеца у дворишту/башти Ранчићеве куће у Гроцкој и Грочанској чаршији, и/или на платоу – летњој сцени ГО Гроцка.

У програму учествују гости из земље и региона, а публици се представља мултикултурални приступ и музика различитих жанрова, са акцентом на аутентичном, етно и ауторском изразу који је најмање заступљен у јавном и медијском простору.

Планирано је до 5 концерата, у сарадњи са музичким уредником Бојаном Ђорђевићем, директором и главним и одговорним уредником «Ринг Ринг» фестивала. 

VI   ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

У оквиру овог сегмента рада установе, планирано је аплицирање предлозима пројеката за јавна средства и додатно финансирање и суфинансирање које расписују домаћи извори као што су Секретаријати и Министраства.

1. МУЗИЧКИ ПРОГРАМ

Године 2020. настављамо са даљим профилисањем летњег музичког програма – музичког фестивала под називом Музичка башта. Програм је планиран током јуна, јула и августа месеца у дворишту/башти Ранчићеве куће у Гроцкој и Грочанској чаршији, или на платоу – летњој сцени ГО Гроцка. У програму учествују гости из земље и региона, а публици се представља мултикултурални приступ и музика различитих жанрова, са акцентом на аутентичном, етно и ауторском изразу који је најмање заступљен у јавном и медијском простору.

Аплицираће се за серију концерата, у сарадњи са Бојаном Ђорђевићем, директором и главним и одговорним уредником «Ринг Ринг» фестивала

2. КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ – едукативни програм

 Традиционално настављамо са аплицирањем за средства која су намењена за рад едукативних радионица. Радионице су усмерене на становнике општине Гроцка и посебно на децу и младе, профилисане са едукативним садржајима.

Археолошка радионица у сарадњи са Музејом града Београда намењена је деци и младима, у циљу ширења свести о значају културно и археолошког наслеђа са територије ГО Гроцка, као и упознавања са археологијом и делатношћу археолога.

- Археолошка радионица за децу са територије ГО Гроцка – једна радионица

3. ПРЕДСТАВЉАЊЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ – Обухвата научно-истраживачки рад у смислу истраживања наслеђа, савремених уметничких израза и културних феномена на подручју општине Гроцка, и као такав је дефинисан у оквиру Статута установе.

Посебно место у презентовању културне баштине заузима даљи рад на Легату др Александра Костића – ГО Гроцка, затим рад на заоставштини Вокија Костића, као и рад на презентацији и заштити Касно римске гробнице у Брестовику у сарадњи са радном групом за УНЕСКО. 

VII  КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКА ДЕЛАТНОСТ

Установа препознаје следеће тематске целине у оквиру сегмента рада на развоју културно-туристичке делатности. Ове делатности ће током 2019. године бити реализоване у складу са могућностима и ресурсима установе, као и оствареним пројектима, али их је потребно планирати у оквиру рада.

ИЗДАВАЧКА  ДЕЛАТНОСТ  је неопходна као вид представљања, популарисања али и заштите културног наслеђа на територији општине, као и укупне промоције општине Гроцка, њених капацитета и културних добара. Издаваштво је неопходно за очување вредне културне баштине Гроцке и основ је едукације, популаризације и будућег културног туризма.

1. Примарна издавачка делатност:

- културно-туристичке брошуре Гроцке, каталози, појединачне публикације итд.

Израду штампаног материјала покровима трошковима дизајна и штампе исказаним у оквиру редовних програма и програма који се остварују пројектним активностима.

 2. Посебан сегмент издавачке делатности:

- Издавање књига локалних аутора, као и промоције истих –

подршка писцима са територије општине Гроцка.

СУВЕНИР ПРОГРАМ: Организован у виду сувенир-понуде био би сегмент туристичке понуде и уједно вид подршке уметницима са територије општине Гроцка који се баве ликовним и примењеним уметностима. Један је од предуслова за развој Културног туризма. У Гроцкој отварањем нових садржаја постоји потреба за оваквом врстом понуде, али за сада не постоји специјализовано прометно место (не рачунајући књижаре и сл.) на коме се сувенир-програм може купити или изложити.

Сувенир-програм се може препознати у оквиру неколико целина:

-        Штампани материјал  за потребе репрезентације (публикације, брошуре...)

-        Израда сувенира са обележјима Гроцке за потребе репрезентације -  сувенир-предмети, магнети, честитке, отварачи…

-        Уметнички предмети и радови уметника из локалне заједнице (комисиона продаја)

Одабир простора и оспособљавање галерије-сувенирнице неопходно је реализовати у сарадњи са Оснивачем – општином Гроцка. Сувенир програм и галерија-сувенирница Установи и Општини у перспективи могу да донесу сопствене приходе, али такође и сарадњу и умрежавање са локалном заједницом, као и ширење мреже посетилаца и публике.

КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ: Потребно је стратешко планирање и развој културног туризма. Кључно је партнерство, јер је велики број чинилаца укључен у културни туризам - Општина, институције културе, образовне институције и институције заштите баштине. Културни туризам је уједно афирмација и подршка заштити наслеђа, културне и природне баштине, која промовише одрживост и могућност развоја Гроцке. 

Кроз умрежавање са Туристичком организацијом Београда, излетничким друштвима и туристичким организацијама, у сарадњи са Општином и локалним спортско-рекреативним клубовима, у културно-туристичке обиласке потребно је укључити и актуелне, савремене садржаје као што је јахање, лов, риболов, тенис, кајакарство, обилазак природних дестинација. Гроцка поседује богате потенцијале за развој културног туризма, као и рекреативног и верског туризма. Разноврсни културни ресурси Гроцке, локалитети, археолошка и историјска места, сам Центар за културу Гроцка смештен у Ранчићевој кући, изванредне природне лепоте Гроцке, спортски клубови и удружења, оправдавају честе и разноврсне излетничке посете Гроцкој.

Имајући у виду већ наведено, неопходно је да се Општина Гроцка и Центар за културу буду видљиви у мрежи градских и републичких туристичких, културних, јавних и образовних тела и институција.

-        Стручна вођења општином Гроцка - Општина Гроцка обилује значајним споменицима културе, локалитетима и занимљивостима, које је потребно увезати излетничким маршрутама-понудама Туристичкој организацији Србије и Београда, удружењима и агенцијама, као и појединцима.

-        Креирање маршрута на територији општине - Потребно је наставити  умрежавање са Туристичким организацијама Београда и Србије као и Удружењем туристичких водича Србије започето у 2017. и настављено у 2018/2019. години, ка циљу креирања редовности туристичких маршрута широм општине Гроцка.

-        Легат др Александра Костића у оквиру реновиране библиотеке „Илија Гарашанин“ – у сарадњи са општином Гроцка, током 2018. године је спроведена стална музејска поставка у Гроцкој и излагање легата А. Костића у простору реновиране библиотеке, чиме је Гроцка добила музејску поставку и културно-туристичку атракцију и садржај (простор је обновљен у оквиру обнове Грочанске чаршије 2016. године, а током 2017. године је опремљен витринама). Задатак за 2020. годину је даље промовисање Легата, израда брошура.

-        Рад на изради туристичке сигнализације – информативних табли и путоказа: ТОБ је недостатак путоказа и ове врсте сигнализације констатовао као битан предуслов за развој туризма. Резултати истраживања наводе да су туристи као велику мањкавост града Београда означили управо недостатак туристичких информација, путоказа и туристичких табли.

VIII   МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Центар за културу Гроцка је редован сарадник у мрежи општинских, градских, националних и глобалних манифестација. Центар за културу Гроцка се захваљујући квалитетној и професионалној сарадњи са својим Оснивачем, Градском општином Гроцка, активно укључује у готово све манифестације у локалној средини. Покровитељ и носилац бројних манифестација на територији општине је искључиво ГО Гроцка. Задатак Центра је да у сарадњи са општинском управом и надаље доприноси квалитативној и квантитативној реализацији програмских целина и догађаја.

Општинске, градске, националне и глобалне манифестације: Центар за културу се својим програмским целинама описаним у одељцима I-VII активно укључује и у шире манифестације, као што су Дани културне баштине, Дани Београда, Светски дан књиге и читалаштва, Дечја недеља, Дани Дунава...

 

Повезани садржај