ПРОГРАМ И СМЕРНИЦЕ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА У 2020. ГОДИНИ

03. јануар 2020.

 

 Полазишта рада Центра за културу Гроцка за 2020. годину:

- интегрисање суграђана у локалну заједницу кроз културу, културни туризам и уметност;

- интегрисање културног развоја локалне заједнице у (дугорочни) социо-економски развој;

- видљивост и присутност општине Гроцка на културној мапи Београда и Републике Србије.

Програми, као основна делатност Центра за културу Гроцка, током 2020. године  осмишљени су на основу неколико принципа и стратешких циљева:

 • Едукација публике различитих узраста
 • Креирање публике и отворене културне заједнице
 • Покривеност програмима већег дела територије општине
 • Сарадња са школама, установама и удружењима
 • Деца и млади као посебна циљна група
 • Видљивост и присутност у локалној средини и шире
 • Регионална и међународна сарадња  
 • Учешће локалних стваралаца / заједнице у програмским активностима
 • Ефикасно и рационално коришћење ресурса
 • Професионални стандард квалитета програма
 • Развијање предуслова за развој културног туризма и културно-туристичких делатности
 • Рад на промоцији културне баштине
 • Ширење делокруга и ресурса рада

Предуслов успешног одговора на постојеће културне потребе грађана као и на стварање нових, јесте професионално деловање, у циљу подизања квалитета рада установе и развијања стандарда у оквиру расположивих ресурса, финансијских, просторних и техничких капацитета, људских ресурса.

Имајући у виду наведено, неопходно је обратити пажњу на следеће аспекте рада: рационално коришћење објеката, опреме и људских капацитета, отвореност и доступност програма за суграђане, иновације у свим сегментима рада, доступност информација о свим аспектима рада, промовисање и очување културне разноликости и мултикултуралности, повећање капацитета за рад са новом публиком (како са становницима тако и са туристима), савремене програме културе у којима је култура (укључујући и богато природно и културно наслеђе) елемент узајамног разумевања и елемент промоције Општине, присуство садржајима културе у јавном простору Општине и Града, као и укључивање у програме у Србији и региону.

Програми у 2020. години реализују се у следећим програмским целинама и сегментима:

I Галеријски програм Центра за културу Гроцка:

- Галеријски излагачки програм на годишњем нивоу

- Ликовни конкурси

II Кустоски програм Центра за културу Гроцка:

- Стручна вођења галеријом Центра за културу Гроцка

- Стручна вођења Ранчићевом кућом, Легатом др Александра Костића ГО Гроцка

- Стручна вођена Ранчићевом кућом, Легатом др Александра Костића и Грочанском Чаршијом

III Едукативни програм Центра за културу Гроцка:

- Путујући сајам књига

- Креативне радионице

IV Трибински програм

- Предавања

- Књижевне трибине

V Музички програм Центра за културу Гроцка:

- „Музичка башта“ - концерти  

- Сарадња са ОМШ „Невена Поповић“ из Гроцке

VI Пројектне активности

У оквиру јавних позива за достављање предлога пројеката конкуришемо за средства намењена за основну делатност установе, тј. финансирање програмских активности и делатности културе.

VII Културно-туристичка делатност

- Издавачка делатност

- Културни туризам  

- Сувенир-програм

VIII Манифестације (установа се укључује у програме свога оснивача, ГО Гроцка)

I   ГАЛЕРИЈСКИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

ГАЛЕРИЈСКИ ИЗЛАГАЧКИ ПРОГРАМ

Ликовно-изложбени програм организован је у галеријском простору Ранчићеве куће у Гроцкој. Планирано је укупно 15 излагачких термина.

Стручни Савет галерије у саставу Јелена Хинић (иконописац, историчар уметности), Мика Ловре (сликар) и Зорица Атић (историчар уметности, кустос) одабрао је укупно 9 жирираних излагача на основу спроведеног јавног конкурса, и одобрио 5 тематских групних изложби намењених афирмацији уметника Гроцке и едукацији деце и младих. Поред наведених, планиран је и гостујући термин у галерији Центра за културу Гроцка.

Свака изложба праћена је плакатима, позивницама и каталозима. Изложбе трају од две до три недеље, галерија обезбеђује ПР активност, као и поставку изложбе.

Годишњи галеријски програм током 2020. године се састоји од укупно 15 изложбених термина:

Самосталне изложбе у 2020. години (редослед излагања биће накнадно утврђен):

Анамарија Вартабедијан

Немања Обрадовић

Марија Наранџић

Невена Црногорац

Зоран Милутиновић

Јелена Витаз

Даница Веселиновић

Давид Атанасоски

Мила Гајин

Гостујућа изложба  – сарадња са установама културе

Групне изложбе у 2020. години:

- Стваралачка Гроцка, изложба стваралаца са територије општине Гроцка

- Моје окружење, изложба дечијих радова по конкурсу и јавном позиву са темом културне баштине (у оквиру манифестације „Дани европске баштине“)

- Ликовно путовање, изложба дечијих радова насталих на Ликовној радионици установе

- Варошки салон, новогодишња изложба

- Ликовна колонија ГО Гроцка, групна изложба текуће продукције

 Током 2020. године биће приказане традиционалне групне изложбе посвећене локалним ствараоцима, раду деце и младих и промоцији културне баштине Гроцке под називима „Моје окружење“ и „Стваралачка Гроцка“. Савет галерије је оставио простора за годишњу групну изложбу дечјих радова Ликовно путовање насталих на Ликовној радионици установе.

У оквиру галеријског програма омогућени су термини за реализацију групних и едукативних Путујућих изложби/гостујућих поставки са другим установама културе, као и групну новогодишњу продајну изложбу „Варошки салон“ у Ранчићевој кући, која се по трећи пут реализује у галеријском простору Центра за културу Гроцка уочи Новогодишњих празника у 2019/2020. години.

У оквиру галеријског програма од 2015. године гостује и изложба радова са Ликовне колоније ГО Гроцка, оснивача Центра за културу Гроцка.

У процесу прегледања конкурсног материјала чланови Савета су се руководили излагачком политиком Ликовне галерије, пропозицијама Конкурса,  актуелним токовима у визуелној култури и продукцијом на домаћој сцени, као и споменичким својствима Ранчићеве куће, галеријског простора установе. У избору уметничких предлога за програм наредне излагачке сезоне Савет је уважио индивидулни приступ уметника различитих генерација, личну поетику и медије изражавања, водећи рачуна о реалним могућностима и ограничењима институције у реализацији програма, а који се односе на техничке, програмске, организационе итд. услове рада.

Комисија сматра да ће избор уметника и медија којим владају на прави начин представити излагачку праксу галеријског простора Ранчићеве куће Центра за културу Гроцка, и уједно на адекватан начин представити локалној публици актуелну сцену визуелних уметности.

ЛИКОВНИ КОНКУРСИ

Програм је осмишљен као подршка стваралаштву и креативним потенцијалима становника општине Гроцка. Циљ програма је и умрежавање са локалном заједницом, јачање њених културних капацитета и креирање културне заједнице. Програм обухвата укупно 3 ликовна конкурса - 2 намењена одраслим ствараоцима и 1 за децу и младе.

 1. Ликовни конкурс - групна изложба радова Стваралачка Гроцка намењена ствараоцима са територије општина Гроцка.
 2. Ликовни конкурс Моје окружење који прати европску манифестацију Дани културне баштине у сарадњи са Секретаријатом за привреду града Београда – конкурс је намењен деци и младима, ученицима школа са територије општине Гроцка, са темама из културе, образовања и екологије. Жири награђеним ученицима додељује захвалнице и пригодне награде.
 3. Ликовни конкурс – групна изложба радова Варошки салон у склопу новогодишњег програма установе, уведен у циљу обогаћивања и разноврсности понуде локалном становништву.

II  КУСТОСКИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

СТРУЧНА ВОЂЕЊА  ГАЛЕРИЈОМ

Програм је намењен: ученицима средње и основних школа са територије општине Гроцка, полазницима предшколских установа, као и туристичким групама, излетницима и групним посетама. Циљ програма је представљање актуелних изложбених поставки самосталних и групних изложби у оквиру галеријског програма Установе у Ранчићевој кући, и упознавање посетилаца са ликовном сценом данашњице.

СТРУЧНА ВОЂЕЊА РАНЧИЋЕВОМ КУЋОМ И ЛЕГАТОМ ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА – ГО ГРОЦКА

Програм је намењен: ученицима средње и основних школа са територије општине Гроцка, полазницима предшколских установа, као и туристичким групама, излетницима и групним посетама. Програм подразумева стручна и кустоска вођења Ранчићевом кућом, заштићеним спомеником културе од великог значаја, у циљу упознавања посетилаца, као и становника општине Гроцка са културном баштином локалног поднебља, са посебним освртом на едукацију деце и младих општине.

СТРУЧНА ВОЂЕНА РАНЧИЋЕВОМ КУЋОМ, ЛЕГАТОМ ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА И ГРОЧАНСКОМ ЧАРШИЈОМ

Новина: Установа је током 2019. године увела кустоски пакет вођења за групне посете који обухвата Ранчићеву кућу, Грочанску чаршију и Легат др Александра Костића.

III  ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

ПУТУЈУЋИ САЈАМ КЊИГА

Програм реализујемо у априлу/мају месецу, у сарадњи са водећим домаћим издавачима, основним школама са територије општине Гроцка у насељима Гроцка, Винча и Калуђерица. Програм има за циљ да се ученицима приближи књига и издаваштво данас. Програм путујући сајам књига „Волим да читам“ траје 10 радних дана у пролећном циклусу и обухвата међународни Светски дан књиге и ауторских права, 23. април.

КРЕАТИВНЕ И ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ

Програм дечјих едукативних радионица реализује се у сарадњи са школама на територији Општине. Намењен је пре свега ученицима основних и Средње школе. Од свог оснивања Центар за културу Гроцка организује ову врсту програма у различитим формама и на разноврсне теме. Оптимални број учесника по радионици је 12-20. Радионице се углавном састоје од 16 термина у трајању од 90 минута, који су методолошки разрађени на начин да полазнике упуте у основе технике и вештине које представљају.

Пролећни циклус радионица траје током марта, априла и маја, а јесењи од септембра до децембра месеца. За ову врсту програма установа конкурише и код других фондова и донатора, а пре свега Секретаријата за омладину и спорт града Београда и Секретаријата за културу града Београда. Цене учешћа на радионици су стандардне, минималне и усвојене су од стране Управног одбора, при чему се субвенционишу деца из социјално угрожених породица, а средства се користе за набавку материјала за рад.

Планиране су радионице за којима постоји највеће интересовање и највећа потреба, а то су Ликовна, Археолошка радионица, и Пројектна радионица:

Ликовна радионица се организује у пролећном и јесењем циклусу у две основне школе на територији ГО Гроцка (Калуђерица, „Милоје Васић“, у Гроцкој „Илија Гарашанин“), по две радионице у сваком циклусу. Радионицу у Гроцкој води сликарка Марион Дедић, а у Калуђерици сликарка Мика Ловре.

Археолошка радионица у сарадњи са Музејом града Београда намењена је деци и младима, у циљу ширења свести о значају културно и археолошког наслеђа са територије ГО Гроцка, као и упознавања са археологијом као науком и делатношћу археолога.  Археолози који ће спровести радионицу су др Милош Спасић, виши кустос, и Драгана Стојић, кустос.

- Ликовна радионица за две основне школе ГО Гроцка – укупно 4 радионице.

- Археолошка радионица за младе са територије ГО Гроцка – једна радионица

УКУПНО је планирано: 5 креативних радионица.             

IV  ТРИБИНСКИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

Трибински програм је посвећен културном наслеђу на територији општине Гроцка и намењен становницима општине Гроцка, као и ученицима основних и средње школе.

Трибински програм се реализује у сарадњи са установама образовања и културе, музејима, културним организацијама на територији града Београда и Србије, ГО Гроцка, као и са књижевницима и др. истакнутим појединцима.

-        У оквиру сарадње са Центром за урбани развој и Музејом града Београда планиране су 4 едукативне трибине посвећене културној баштини општине Гроцка.

-        У оквиру сарадње са ГО Гроцка, планиране су 4 (књижевне) трибина.

V   МУЗИЧКИ ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

Године 2020. настављамо са даљим профилисањем летњег музичког програма – музичког фестивала под називом Музичка башта. Програм је планиран током јуна, јула и августа месеца у дворишту/башти Ранчићеве куће у Гроцкој и Грочанској чаршији, и/или на платоу – летњој сцени ГО Гроцка.

У програму учествују гости из земље и региона, а публици се представља мултикултурални приступ и музика различитих жанрова, са акцентом на аутентичном, етно и ауторском изразу који је најмање заступљен у јавном и медијском простору.

Планирано је до 5 концерата, у сарадњи са музичким уредником Бојаном Ђорђевићем, директором и главним и одговорним уредником «Ринг Ринг» фестивала. 

VI   ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

У оквиру овог сегмента рада установе, планирано је аплицирање предлозима пројеката за јавна средства и додатно финансирање и суфинансирање које расписују домаћи извори као што су Секретаријати и Министраства.

1. МУЗИЧКИ ПРОГРАМ

Године 2020. настављамо са даљим профилисањем летњег музичког програма – музичког фестивала под називом Музичка башта. Програм је планиран током јуна, јула и августа месеца у дворишту/башти Ранчићеве куће у Гроцкој и Грочанској чаршији, или на платоу – летњој сцени ГО Гроцка. У програму учествују гости из земље и региона, а публици се представља мултикултурални приступ и музика различитих жанрова, са акцентом на аутентичном, етно и ауторском изразу који је најмање заступљен у јавном и медијском простору.

Аплицираће се за серију концерата, у сарадњи са Бојаном Ђорђевићем, директором и главним и одговорним уредником «Ринг Ринг» фестивала

2. КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ – едукативни програм

 Традиционално настављамо са аплицирањем за средства која су намењена за рад едукативних радионица. Радионице су усмерене на становнике општине Гроцка и посебно на децу и младе, профилисане са едукативним садржајима.

Археолошка радионица у сарадњи са Музејом града Београда намењена је деци и младима, у циљу ширења свести о значају културно и археолошког наслеђа са територије ГО Гроцка, као и упознавања са археологијом и делатношћу археолога.

- Археолошка радионица за децу са територије ГО Гроцка – једна радионица

3. ПРЕДСТАВЉАЊЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ – Обухвата научно-истраживачки рад у смислу истраживања наслеђа, савремених уметничких израза и културних феномена на подручју општине Гроцка, и као такав је дефинисан у оквиру Статута установе.

Посебно место у презентовању културне баштине заузима даљи рад на Легату др Александра Костића – ГО Гроцка, затим рад на заоставштини Вокија Костића, као и рад на презентацији и заштити Касно римске гробнице у Брестовику у сарадњи са радном групом за УНЕСКО. 

VII  КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКА ДЕЛАТНОСТ

Установа препознаје следеће тематске целине у оквиру сегмента рада на развоју културно-туристичке делатности. Ове делатности ће током 2019. године бити реализоване у складу са могућностима и ресурсима установе, као и оствареним пројектима, али их је потребно планирати у оквиру рада.

ИЗДАВАЧКА  ДЕЛАТНОСТ  је неопходна као вид представљања, популарисања али и заштите културног наслеђа на територији општине, као и укупне промоције општине Гроцка, њених капацитета и културних добара. Издаваштво је неопходно за очување вредне културне баштине Гроцке и основ је едукације, популаризације и будућег културног туризма.

1. Примарна издавачка делатност:

- културно-туристичке брошуре Гроцке, каталози, појединачне публикације итд.

Израду штампаног материјала покровима трошковима дизајна и штампе исказаним у оквиру редовних програма и програма који се остварују пројектним активностима.

 2. Посебан сегмент издавачке делатности:

- Издавање књига локалних аутора, као и промоције истих –

подршка писцима са територије општине Гроцка.

СУВЕНИР ПРОГРАМ: Организован у виду сувенир-понуде био би сегмент туристичке понуде и уједно вид подршке уметницима са територије општине Гроцка који се баве ликовним и примењеним уметностима. Један је од предуслова за развој Културног туризма. У Гроцкој отварањем нових садржаја постоји потреба за оваквом врстом понуде, али за сада не постоји специјализовано прометно место (не рачунајући књижаре и сл.) на коме се сувенир-програм може купити или изложити.

Сувенир-програм се може препознати у оквиру неколико целина:

-        Штампани материјал  за потребе репрезентације (публикације, брошуре...)

-        Израда сувенира са обележјима Гроцке за потребе репрезентације -  сувенир-предмети, магнети, честитке, отварачи…

-        Уметнички предмети и радови уметника из локалне заједнице (комисиона продаја)

Одабир простора и оспособљавање галерије-сувенирнице неопходно је реализовати у сарадњи са Оснивачем – општином Гроцка. Сувенир програм и галерија-сувенирница Установи и Општини у перспективи могу да донесу сопствене приходе, али такође и сарадњу и умрежавање са локалном заједницом, као и ширење мреже посетилаца и публике.

КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ: Потребно је стратешко планирање и развој културног туризма. Кључно је партнерство, јер је велики број чинилаца укључен у културни туризам - Општина, институције културе, образовне институције и институције заштите баштине. Културни туризам је уједно афирмација и подршка заштити наслеђа, културне и природне баштине, која промовише одрживост и могућност развоја Гроцке. 

Кроз умрежавање са Туристичком организацијом Београда, излетничким друштвима и туристичким организацијама, у сарадњи са Општином и локалним спортско-рекреативним клубовима, у културно-туристичке обиласке потребно је укључити и актуелне, савремене садржаје као што је јахање, лов, риболов, тенис, кајакарство, обилазак природних дестинација. Гроцка поседује богате потенцијале за развој културног туризма, као и рекреативног и верског туризма. Разноврсни културни ресурси Гроцке, локалитети, археолошка и историјска места, сам Центар за културу Гроцка смештен у Ранчићевој кући, изванредне природне лепоте Гроцке, спортски клубови и удружења, оправдавају честе и разноврсне излетничке посете Гроцкој.

Имајући у виду већ наведено, неопходно је да се Општина Гроцка и Центар за културу буду видљиви у мрежи градских и републичких туристичких, културних, јавних и образовних тела и институција.

-        Стручна вођења општином Гроцка - Општина Гроцка обилује значајним споменицима културе, локалитетима и занимљивостима, које је потребно увезати излетничким маршрутама-понудама Туристичкој организацији Србије и Београда, удружењима и агенцијама, као и појединцима.

-        Креирање маршрута на територији општине - Потребно је наставити  умрежавање са Туристичким организацијама Београда и Србије као и Удружењем туристичких водича Србије започето у 2017. и настављено у 2018/2019. години, ка циљу креирања редовности туристичких маршрута широм општине Гроцка.

-        Легат др Александра Костића у оквиру реновиране библиотеке „Илија Гарашанин“ – у сарадњи са општином Гроцка, током 2018. године је спроведена стална музејска поставка у Гроцкој и излагање легата А. Костића у простору реновиране библиотеке, чиме је Гроцка добила музејску поставку и културно-туристичку атракцију и садржај (простор је обновљен у оквиру обнове Грочанске чаршије 2016. године, а током 2017. године је опремљен витринама). Задатак за 2020. годину је даље промовисање Легата, израда брошура.

-        Рад на изради туристичке сигнализације – информативних табли и путоказа: ТОБ је недостатак путоказа и ове врсте сигнализације констатовао као битан предуслов за развој туризма. Резултати истраживања наводе да су туристи као велику мањкавост града Београда означили управо недостатак туристичких информација, путоказа и туристичких табли.

VIII   МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Центар за културу Гроцка је редован сарадник у мрежи општинских, градских, националних и глобалних манифестација. Центар за културу Гроцка се захваљујући квалитетној и професионалној сарадњи са својим Оснивачем, Градском општином Гроцка, активно укључује у готово све манифестације у локалној средини. Покровитељ и носилац бројних манифестација на територији општине је искључиво ГО Гроцка. Задатак Центра је да у сарадњи са општинском управом и надаље доприноси квалитативној и квантитативној реализацији програмских целина и догађаја.

Општинске, градске, националне и глобалне манифестације: Центар за културу се својим програмским целинама описаним у одељцима I-VII активно укључује и у шире манифестације, као што су Дани културне баштине, Дани Београда, Светски дан књиге и читалаштва, Дечја недеља, Дани Дунава...

 

Повезани садржај

22јун2021
„Музика за понети“ из баште Ранчићеве куће

„Музика за понети“ из баште Ранчићеве куће

22 јун 2021

Концертом класичне музике за два клавира „Музика за понети“ на летњој сцени Ранчићеве куће, седишта Центра за културу Гроцка, представио се клавирски дуо у саставу