РЕЗУЛТАТИ ГОДИШЊЕГ КОНКУРСА за излагачку сезону 2023. године

15. децембар 2022.

 

Галерија Ранчићева кућа
РЕЗУЛТАТИ ГОДИШЊЕГ КОНКУРСА
за излагачку сезону 2023. године

Ликовни савет Центра за културу Гроцка је заседао и определио годишњи галеријски програм установе за 2023. годину.
Галеријски програм се састоји од укупно 14 изложбених термина, од чега: самосталних изложби 7, гостујућих 2, традиционалних групних поставки 5.
 
У процесу жирирања пристиглог конкурсног материјала чланови Ликовног савета установе су се руководили излагачком политиком Галерије Ранчићева кућа, пропозицијама Конкурса, актуелним токовима у визуелној уметности, продукцијом на домаћој сцени, споменичким својствима Ранчићеве куће, као и условима рада и могућностима простора.
Ликовни савет се одлучио за 7 самосталних излагачких термина за које је процењено да су адекватно промишљени у односу на програмски профил галерије, димензије простора, излагачке витрине и специфичан простор Ранчићеве куће, споменика културе од великог значаја за Републику Србију.
Такође, опредељена су и 2 термина за гостујуће изложбе (које се реализују у мрежи сарадње са установама културе, струковним удружењима итд), као и 5 термина за традиционалне групне изложбе установе.
 
* САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ У 2023. ГОДИНИ (7 изложби):
Ликовни савет се одлучио за следеће излагаче и пријаве, за које је процењено да су адекватно промишљене у односу на програмски профил галерије, димензије простора, излагачке витрине и специфичан амбијент Ранчићеве куће, споменика културе од великог значаја за Републику Србију. Редослед излагања биће накнадно утврђен:
 
1. Ивана Давидовић Ивезић, Београд (Србија)
2. Зоран Круљ, Лесковац (Србија)
3. Тијана Стаменовић и Мара Ђуровић, Београд (Србија)
4. Лана Гржетић, Ријека (Хрватска)
5. Весна Џакић, Београд (Србија)
6. Мика Ловре Миловић, Београд (Србија)
7. Невена Поповић, Београд (Србија)
 
Напомена: У случају непредвиђених околности и/или спречености аутора за реализацију самосталног термина изложбе, Савет галерије задржава право да се одлучи за уметника у оквиру тзв. резервног термина, као и по позиву.
 
* ГОСТУЈУЋЕ ИЗЛОЖБЕ У 2023. ГОДИНИ (2 изложбе) - програм сарадње са установама културе и јавним сектором:
- Друштво „Био једном један Београд“, са изложбом београдских документарних фотографија „Од прашине до гламура“;
- Институт за хистологију и ембриологију, Медицински факулттет Универзитета у Београду, проф др Нела Пушкаш – „Проф. др Александар Ђ. Костић“.
 
* ГРУПНЕ ИЗЛОЖБЕ У 2023. ГОДИНИ (5 изложби), планиране су традиционалне групне изложбе:
- Стваралачка Гроцка, изложба стваралаца са територије општине Гроцка
- Ликовно путовање, изложба дечијих радова насталих на Ликовној радионици установе
- Варошки салон, новогодишња изложба
- Креирај разгледницу, изложба дечијих радова са територије општине Гроцка,
- Ликовна колонија ГО Гроцка, групна изложба текуће продукције.
 
Селектоване изложбе уметника одабране су са циљем да укажу на могуће естетике и различите ангажованости (које показују индивидуалност и разноврсност приступа ликовним медијима), баш као и заокружен идејни концепт.
Савет је уважио потребе локалне средине за едукацијом публике те је предност дата уметничким предлозима са индивидуалним приступом уметника, наглашеном личном поетиком, различитим ликовним техникама, водећи рачуна о могућностима галеријског простора и његовим специфичностима (као што су технички, програмски, организациони, просторни услови, и др.).
Комисија је посебно вредновала пријаве које укључују интеракцију са особеним споменичким идентитетом и амбијентом Ранчићеве куће, у циљу представљања уметности и њених изражајних могућности локалној заједници.
Међусобне обавезе биће дефинисане накнадно.
Најчешћа пракса је да Установа обезбеђује галеријски простор, ПР активност, штампу каталога, позивница и флајера, по потреби текст за каталог, као и поставку изложбе, док уметници сносе трошкове превоза радова, репрезентације приликом отварања поставке и прилажу један рад по свом избору у збирку установе.
 
Ликовни савет установе Центра за културу Гроцка радио је у саставу: др ум. Анамарија Вартабедијан, сликар; проф. Зоран Ивановић, вајар, Зорица Атић, историчар уметности – кустос.

Општи утисак Савета јесте да је конкурсни материјал био разноврстан и конкурентан, те овом приликом честитамо свим кандидатима, уз жеље за много успеха и у даљем раду.
 

 

Повезани садржај

18септембар2023
Ансамбл JANUSZ PRUSINOWSKI KOMPANIA у Ранчићевој кући

Ансамбл JANUSZ PRUSINOWSKI KOMPANIA у Ранчићевој кући

18 септембар 2023

Ансамбл JANUSZ PRUSINOWSKI KOMPANIA из Пољске наступиће у петак, 22. септембра у 19.30h у оквиру „Музичке баште“ Ранчићеве куће и манифестације „Дани европске баштине“.