Дани европске баштине: „ЛИКОВНО ПУТОВАЊЕ НАСЛЕЂЕМ“ за основце у Гроцкој и Врчину

21. септембар 2021.

 

„Дани европске баштине“

Центар за културу Гроцка  

„ЛИКОВНО ПУТОВАЊЕ НАСЛЕЂЕМ“ 


Нови циклус креативних радионица Центра за културу Гроцка намењених млађим основцима отпочиње са радом током септембра месеца за ђаке ОШ Илија Гарашанин у Гроцкој и у издвојеном одељењу ОШ „Свети Сава“, Доња Мала у Врчину, а програм ликовних радионица „Ликовно путовање наслеђем“ током септембра и октобра месеца реализује се у склопу манифестације „Дани европске баштине 2021. у Србији са темом - „(Културно) Наслеђе за све“.

Циљ радионице је да негује и подстиче дечју машту и креативност. Кроз примену различитих ликовних и примењених материјала, техника и поступака, полазници овладавају својим моторичким вештинама, вежбају усредсређеност, развијају визуелну перцепцију и естетске вредности. У складу са узрастом, полазницима је омогућено да користе литературу, монографије, каталоге, и на тај начин упознају дела познатих уметника. Ликовна радионица Центра за културу Гроцка подучава полазнике да истражују и изражавају се на ликовно креативан начин применом различитих уметничких техника, упознаје их са основама ликовног језика, са културном баштином у окружењу...

Током трајања манифестације, усмерена је на упознавање са културом локалне средине која баштини многобројна културна добра од изузетног и великог значаја, едукује и подстиче везе са заједничким наслеђем у ансамблу европске и светске баштине.

Због великог интересовања родитеља и деце, као и локално-специфичног приступа у оквиру неформалног образовања, ликовна радионица допуњује школски систем, и доприноси остваривању значајног педагошког резултата.

 

За пријављивање и додатне информације:

- Центар за културу Гроцка, 011 850 23 21;

- Мика Ловре, дипл. сликар, ликовни педагог Центра за културу Гроцка, руководи радом Ликовне радионице у Врчину, 064 283 05 01;

- Марион Дедић, дипл. сликар, ликовни педагог Центра за културу Гроцка, руководи радом Ликовне радионице у Гроцкој, 063 346 949.

 

Повезани садржај