09јун2022
Гроцка на трону српског воћарства

Гроцка на трону српског воћарства

Модерно воћарство Србије отпочело је у Гроцкој 1908. године када је др Јован Јовановић, чувени гинеколог-акушер, на више од 60 хектара засадио 7.000 садница трешње.