09октобар2018
Суграђани донели нове палеонтолошке налазе

Суграђани донели нове палеонтолошке налазе

Познато је да је територија општине Гроцка богата археолошким и палеонтолошким налазима, од којих многи немају материјалну, већ културну и историјску вредност и значај...